Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 095-573-20-30
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
КПК и КК Украины
 • Страница:
 • 1
 • 2

ТЕМА: Беспредел следователей

Re: Беспредел следователей 6 года, 3 мес. назад #646

utk написал:
тогда заява про злочин следователя (взятка, превішение и т.п.)
 • [email protected]
 • Вне сайта
 • Новый участник
 • Постов: 2
 • Репутация: 0

Re: Беспредел следователей 6 года, 3 мес. назад #647

27.10.11 из-за неисправности щитовой дома произошел пожар.погиб сын инвалид1гр мчс причину пожара не установила(лень)все списали на сына.доказательство соседей за неоднократные замыкание не берется во внимание.следователь за 9 месяцев ни одного запроса не сделал.встречи избегает.мчс умышленно скрывает и способствует сокрытию преступления в акте о пожаре нет причины и очага возгорания.начальник мчс Дробот игнорирует мои требования о причине пожара. хочу привлечь к уголовной ответственности мчс и следователя.
 • [email protected]
 • Вне сайта
 • Новый участник
 • Постов: 2
 • Репутация: 0

Re: Беспредел следователей 6 года, 3 мес. назад #648

напишите скаргу про порушення розумних строків прокурору
 • utk
 • Вне сайта
 • Администратор
 • Игорь Кизима
 • Постов: 596
 • Репутация: 14
Спасибо сказали: [email protected]

Re: Беспредел следователей 6 года, 3 мес. назад #649

Оскарження недотримання розумних строків у досудовому провадженніНовий КПК України 2012 р. уперше передбачив можливість та порядок оскарження недотримання розумних строків у досудовому провадженні.

Необхідність такої норми обумовлена міжнародними стандартами кримінального провадження та практикою Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ). ЄСПЛ неодноразово констатував порушення права на ефективний засіб юридичного захисту в контексті неможливості оскарження недотримання розумних строків провадження (Рішення «Кудла проти Польщі» [1], Рішення «Меріт проти України» [2], Рішення «Вергельський проти України» та ін.) Наприклад, у Рішенні «Кудла проти Польщі» ЄСПЛ вказав, що на часі переглянути його прецедентне право в контексті дедалі більшого нагромадження поданих йому на розгляд заяв, у яких єдиним або головним було твердження про незабезпечення судового розгляду упродовж розумного строку, на порушення пункту 1 статті 6. Щораз більша кількість порушень цього пункту вже спонукала Суд звернути увагу на «існуючу значну небезпеку для верховенства права» у національних правових системах, коли мають місце «надмірні затримки у відправленні правосуддя», а «позивачі не мають національних засобів правового захисту». Тепер, з огляду на це, Суд у таких справах зважає на необхідність вивчення заяв про відсутність ефективних засобів правового захисту від надмірної тривалості судового розгляду за окремо взятою статтею 13, незважаючи на раніше визнане порушення пункту 1 статті 6 у зв'язку з незабезпеченням окремого судового розгляду упродовж розумного строку [1]. У Рішенні «Вергельський проти України» ЄСПЛ повторив, що стаття 13 гарантує наявність ефективного засобу юридичного захисту у відповідному національному органі у зв’язку зі скаргою на порушення вимоги пункту 1 статті 6 стосовно розгляду справи упродовж розумного строку. Суд послався на свій висновок у справі Меріта про відсутність ефективного і доступного засобу юридичного захисту, передбаченого національним законодавством стосовно скарг, пов’язаних із тривалістю кримінального провадження [3].

Таким чином, виявлені порушення констатували необхідність у нормативному закріпленні права на оскарження недотримання розумних строків кримінального провадження, у тому слідчим, прокурором під час досудового розслідування. Дійсно, важливість гарантування розгляду справ упродовж розумного строку зумовила Європейський суд сформулювати вимогу про необхідність існування у національному законодавстві процедур та засобів, за допомогою яких обвинувачений міг би оскаржити тривалість провадження у справі та прискорити його [4, с. 57].

У відповідності до ст. 308 КПК, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування. Прокурор вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу протягом трьох днів після її подання і в разі наявності підстав для її задоволення надати відповідному прокурору обов’язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. Особа, яка подала скаргу, невідкладно письмово повідомляється про результати її розгляду. Службові особи, винні в недотриманні розумних строків, можуть бути притягнуті до відповідальності, встановленої законом.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження – суд (ч. 2 ст. 28 КПК).

Строки досудового розслідування, передбачені ст. 219 КПК, є граничними; слідчий, прокурор зобов'язані вчиняти процесуальні дії та приймати процесуальні рішення у межах строків, встановлених КПК, але із дотриманням вимог щодо їх розумності, тобто у тих часових межах, які є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень, не затягуючи час, навіть у межах нормативно встановлених строків. Саме із цією метою КПК дозволяє підозрюваному, потерпілому клопотати про здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені КПК, а слідчому судді, прокурору - встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого КПК. Але строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого КПК, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджати реалізації права на захист.

У разі, якщо підозрюваний, потерпілий вважають, що слідчий, прокурор не дотримуються вимог розумності строків кримінального провадження під час досудового розслідування, вони мають право оскаржити це прокурору вищого рівня. Частина 1 ст. 308 КПК указує також на обвинуваченого, але обвинуваченим особа стає лише коли обвинувальний акт щодо неї переданий до суду; тому застосування ч. 1 цієї статті видається проблематичним. Іншим учасникам кримінального провадження таке право не надано.

При розгляді скарги прокурор вищого рівня для всебічного, повного та неупередженого розгляду скарги може витребувати для вивчення матеріали кримінального провадження, викликати та заслухати доводи скаржника, витребувати додаткові пояснення від слідчого та / або прокурора.

Предметом дослідження при розгляді скарги прокурором вищого рівня є дотримання слідчим та прокурором вимог розумності строків кримінального провадження під час досудового розслідування. Тобто прокурор вищого рівня повинен перевірити, по-перше, чи не порушують слідчий та прокурор граничні строки провадження процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень; по-друге, чи дотримуються вони у межах граничних строків вимог розумності, тобто чи проводяться процесуальні дії та приймаються процесуальні рішення із затратами часу, який є об'єктивно необхідним для провадження цих дій та прийняття рішень. Крім того, у разі, якщо продовжувалися строки досудового розслідування, прокурор вищого рівня додатково перевіряє наявність складності провадження, що унеможливлює закінчення розслідування у загальний строк; чи був додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, оскільки ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об’єктивних причин; наявність обставин, що унеможливлюють оперативне закінчення досудового розслідування. При цьому необхідно враховувати роз'яснення Конституційного Суду України, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності [5].

За результатами розгляду скарги прокурор вищого рівня може прийняти рішення про відмову у задоволенні скарги або про задоволення скарги. Ці рішення викладаються у формі постанови.

Задовольнивши скаргу, прокурор вищого рівня уповноважений надати відповідному прокурору обов’язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій (у тому числі слідчих (розшукових) дій) або прийняття процесуальних рішень.

Встановлені прокурором вищого рівня строки мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджати реалізації права на захист. Крім того, результат розгляду скарги може бути врахований при розгляді клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Таким чином, можливість оскарження недотримання розумних строків у досудовому провадженні є одним із засобів сприяння оперативності досудового провадження та досягнення такого завдання кримінального провадження, як забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування. Реалізація цих положень, враховуючи оціненість категорії «розумні строки», вимагає врахування та застосування практики ЄСПЛ щодо ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Вважаємо, для удосконалення положень ст. 308 КПК України необхідно, по-перше, виключити із ч. 1 ст. 308 положення про можливість оскарження недотримання розумності строків обвинуваченим, по-друге, з метою забезпечення права на захист розширити коло осіб, які мають право подати відповідну скаргу, додавши до них також законного представника та захисника підозрюваного, особу, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, її законного представника та захисника, законного представника та представника потерпілого.
 • utk
 • Вне сайта
 • Администратор
 • Игорь Кизима
 • Постов: 596
 • Репутация: 14
Спасибо сказали: [email protected]

Re: Беспредел следователей 6 года, 3 мес. назад #650

спасибо
 • [email protected]
 • Вне сайта
 • Новый участник
 • Постов: 2
 • Репутация: 0
 • Страница:
 • 1
 • 2
Время создания страницы: 0.40 секунд

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×