Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%AM, %12 %450 %2013 %09:%Сен

Затягування судового процесу: профілактика і контрзаходи

Оцените материал
(2 голосов)
- досід російських колег,який цікавий українським правникам у питаннях тактики та порівняльного законодавства -

Поведінка , спрямована на затягування судового процесу , може бути продиктована різними мотивами і цілями :

    рішення тактичних завдань в рамках одного або декількох судових розглядів (наприклад , виграш часу для збору і подання необхідних доказів , коли їх витребування судом за клопотанням сторони процесу представляється їй неефективним або неможливим ) ;
    блокування розгляду справи , обумовлює його насправді уявним зв'язком з іншим судовим розглядом з огляду на спільності фактів , які входять у предмет доказування;
    відстрочка вчинення дій , в тому числі виконання зобов'язань , що є предметом позову ( вартість користування майном або відсотки за кредитом найчастіше вище , ніж загрожують правопорушнику санкції) ;
    фактична неможливість виконання рішення суду у зв'язку з обставинами, що змінилися (наприклад , у зв'язку з відчуженням майна, що є предметом спору) ;
    заподіяння майнової та (або) репутаційного шкоди ( майно, що у суперечці , навіть якщо воно не заарештовано , тобто формально вони не обмежений в обороті , складніше продати , а сам факт наявності триваючого судового спору здатний істотно впливати на вартість активів та їх інвестиційну привабливість) .

Хто винен і що робити

Чинне цивільне процесуальне та арбітражне процесуальне законодавство на сьогоднішній день не містять ефективного механізму протидії затягуванню розгляду справи. Судова практика , як правило , на крок випереджає законодавця , також не пропонує універсальних рецептів вирішення проблеми , та й, мабуть , не може цього робити.

Разом з тим не можна не відзначити значний потенціал у розвитку правових підходів до застосування норм матеріального права у плані впливу на поведінку учасників цивільного обороту , в тому числі в ході розгляду спору в суді.

Так , Президія ВАС РФ , розглядаючи питання про застосування правил ст. 333 ГК РФ , вказав , що необгрунтоване зменшення неустойки судами з економічної точки зору дозволяє боржникові отримати доступ до фінансування за рахунок іншої особи на неринкових умовах , що в цілому може стимулювати недобросовісних боржників до неплатежів і викликати вкрай негативні макроекономічні наслідки (постанова від 13.01.2011 № 11680 / 10).

Загроза застосування значних майнових санкцій може поставити під питання вигідність затягування розгляду справи в порівнянні з добровільним виконанням зобов'язання , а отже , і доцільність такої поведінки (див. п. 2 проекту постанови Пленуму ВАС РФ « Про деякі питання застосування статті 333 Цивільного кодексу Російської Федерації» на офіційному сайті ВАС РФ).

У зв'язку з вищесказаним актуальне питання , як боротися з такою поведінкою учасників процесу , використовуючи наявний юридичний інструментарій .

Порушуючи проблему затягування судового процесу його учасником , юристи , як правило , звертають увагу в першу чергу на поведінку протилежної сторони , нарікаючи на її неправомірне і (або) недобросовісна поведінка .

Однак представляється , що в змагальному процесі вплив на його перебіг надають обидві сторони суперечки . При цьому ступінь впливу кожного учасника процесу багато в чому залежить від поведінки протилежної сторони.

У контексті проблеми, що розглядається , на наш погляд , становлять інтерес не тільки контрзаходи , що вживаються у відповідь на дії іншого учасника судового розгляду , спрямовані на затягування процесу , а й модель поведінки особи, зацікавленої у своєчасному розгляді справи , в цілому.

Перше правило - якісна підготовка процесуальних документів

Першим кроком до нормальному руху справи є власна поведінка учасника процесу , зацікавленого в його своєчасному розгляді . Необхідно дотримуватися правил змагального судочинства , а також сумлінно і розумно користуватися процесуальними правами.

Процесуальне законодавство містить мінімум обов'язкових вимог до оформлення позовної заяви та інших заяв (скарг , клопотань) процесуального характеру з точки зору їх змісту. У позовній заяві мають бути зазначені , зокрема , вимоги позивача до відповідача (предмет позову) з посиланням на закони та інші нормативні правові акти ( правове обгрунтування позову) , обставини , на яких грунтуються позовні вимоги , і підтверджують ці обставини докази ( фактична підстава позову ) (ст. 131 ЦПК РФ і ст. 125 АПК РФ). В іншому позивач вільний у питанні інформаційного наповнення позовної заявленія1 .

Необхідно відзначити , що ЦПК РФ в якості загального правила прямо не передбачає обов'язковість наявності у позовній заяві правового обгрунтування заявленої вимоги у вигляді посилань на конкретні нормативні правові акти. У пункті 4 ч. 2 ст. 131 ЦПК РФ закріплена лише необхідність вказівки , в чому полягає порушення або загроза порушення прав , свобод чи законних інтересів позивача. Однак очевидно , що для досягнення мети ефективного судового захисту , до складових якої в тому числі відноситься розгляд справи у встановлений законом термін , доцільно слідувати вимогу про підготовку правового обгрунтування , закріпленому в п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК РФ . І не важливо , в рамках якого виду судочинства (цивільного або арбітражного) заявляється відповідна вимога .

автор: Дмитрий Кивоенко, юрист Южной дирекции VEGAS-LEX
опубликовано: «Ваш партнер-консультант» №49 (9415) Переклад ЮТК

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×