Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%AM, %05 %512 %2013 %11:%Окт

Що заважає поганому судді?

Оцените материал
(2 голосов)
Приказку про поганого танцюриста і те що йому заважає, впевнений, знають всі. Та й про необхідність відсторонення політичної влади від формування судівського корпусу сказано чимало.

Маючи за плечима стаж роботи в цій сфері 7 років, скажу що це не допоможе ніяким чином, на відверне випадки відкритого недбальства великої кількості суддів при відправленні ними правосуддя.

Від недавна переконався, що в такій роботі "спустя рукава" ім заважає не Президент чи Верховна Рада. Сприяє такому стану речей їх суцільна безкарність.

Чи добре щоби суддя був незалежний ? Безперечно.

А чи добре щоби він відчував свою зверхність перед законом і безвідповідальність? Ні.

Так от, вбачається, що для налагодження нормальної судової системи в України потрібно збалансувати механізм притягнення судді до відповідальності з його незалежністю. Щоби у тих випадках де він порушує закон, його невідворотно і боляче бити по руках.

Вік живи і вік вчись - кажуть у народі, і недарма.

Маючи, до цього часу, практику представництва та захисту клієнтів у судах, де опонентами були державні органи, структури, представники заможних проти не дуже заможних громадян, я безпрєдел суддів "виправдовував" в деякій мірі тиском на них з боку тих же державних структур і спокусою доллара.

Проте, недавно довелося мені представляти громадянина у справі про розлучення та стягнення аліментів. Здавалося, що політичного може бути тут, що тут заважатиме справедливому відправленню правосуддя?

Про яку упередженість зі сторони судді, викликану політичними факторами тощо, може йти тут мова.

Виходить, що я зустрівся просто із жахливим недбальством, непрофесійним виконанням своїх обов"язків суддею Таран Н.Г., Деснянського районного суду м. Києва.

Яка до відповідача у справі, якого я представляв, застосувала процесуальні процедури, сплутавши його з відповідачем з іншої справи.

Тобто, добросовісний відповідач отримав "на горіхи", також як і звинувачення у затягуванні справи, за іншого відповідача у аналогічній справі, яку розглядає ця суддя.


А ви говорите, що винен Президент? Що винна політична складова у вплив на суд. В цій ситуації-то яким боком політика???


Ігор Кізіма, правозахисник, директор ТОВ "Юридичні технологи Києва"


Поговорку о плохом танцоре и то что ему мешает, уверен, знают все. Да и о необходимости отстранения политической власти от формирования судейской корпуса сказано немало.

Имея за плечами стаж работы в этой сфере 7 лет , скажу что это не поможет никак, на предотвратит случаи открытой халатности большого количества судей при отправлении ими правосудия .

С недавних пор убедился, что в такой работе "спястя рукава" им мешает не Президент или Верховная Рада. Способствует такому положению вещей их сплошная безнаказанность.

Хорошо чтобы судья был независим ? Бесспорно .

А хорошо чтобы он чувствовал свое превосходство перед законом и безответственность ? Нет.

Так вот, видно, что для налаживания нормальной судебной системы в Украине нужно сбалансировать механизм привлечения судьи к ответственности с его независимостью. Чтобы в тех случаях где он нарушает закон, его неотвратимо и больно бить по рукам.

Век живи и век учись - говорят в народе, и не зря.
Имея, к этому времени, практику представительства и защиты клиентов в судах где оппонентами были государственные органы, структуры, представители имущих против не слишком имущих граждан, я безпредел судей "оправдывал" в некоторой степени давлением на них со стороны тех же государственных структур и соблазном доллара.

Однако, недавно мне пришлось представлять гражданина по делу о разводе и алиментах. Казалось, что политического должно быть здесь, что здесь мешает справедливому отправлению правосудия ?

О какой предвзятости со стороны судьи, вызванную политическими факторами и т.д., может идти здесь речь. Так что я встретился просто с ужасным халатностью, непрофессиональным выполнением своих обязательств" судьей Таран Н.Г. , Деснянского районного суда г. Киева.

Она к ответчику по делу, которого я представлял, применила процессуальные процедуры, спутав его с ответчиком по другому делу.

То есть, добросовестный ответчик получил «на орехи», также как и обвинение в затягивании дела, за другого ответчика по аналогичному делу, которое рассматривает этот судья.

А вы говорите, что виноват Президент? Что виновата политическая составляющая во влиянии на суд.

В этой ситуации - то каким боком политика?Игорь Кизима , правозащитник , директор ООО "Юридические технологи Киева"

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×