Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%PM, %21 %805 %2016 %18:%Март

Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення Адміністрацією Президента

Оцените материал
(1 Голосовать)
19.05.2015 року громадянин України Кізіма І.В., звернувся до Адміністрації Президента з заявами адресованими Президенту України: 1) щодо права власності Українського народу на природний газ, що видобувається в Україні; 2) щодо «нової хвилі» приватизації; 3) щодо змін до Конституції України у частині децентралізації.
Київська місцева прокуратура № 6
(колишня Печерського району м. Киэва прокуратура)

Громадської організації «Суспільний договір»
02090, м. Київ, вул. Празька, 3
 
Кізіма Ігоря Віталійовича
02090, м. Київ, вул. Празька, 3


Повідомлення
про вчинення кримінального правопорушення


19.05.2015 року громадянин України Кізіма І.В., звернувся до Адміністрації Президента з заявами адресованими Президенту України: 1) щодо права власності Українського народу на природний газ, що видобувається в Україні; 2) щодо «нової хвилі» приватизації; 3) щодо змін до Конституції України у частині децентралізації.

У відповіді (від 17.06.2015 року № 45-01/305) Адміністрація Президента вказує, що передала моє звернення членам Конституційної комісії для опрацювання.

При цьому дана відповідь не містить жодних документальних підтверджень такої передачі.  Так, згідно правил діловодства у відповіді, яку отримав гр. Кізіма малися б бути зазначені два адресата – перший – Конституційна комісія (натомість АП стверджує, що передано членам комісії, тоді як передати вона мала саме Конституційній комісії як органу), другий – гр. Кізіма (для відома).

Додатком для першого адресата малося б бути додане безпосередньо саме звернення громадянина.

Проте, додатком до відповіді від 17.06.2015 року № 45-01/305 Адміністрація Президента звернення громадянина ні членам комісії, ні Комісії як органу не передає.  До того ж, Адміністрація Президента мала передати звернення не членам комісії як таким, а Конституційній комісії як спеціальному допоміжному органу при Президентові України.

Відповіддю від 02.07.2015 року № 44-01/1926 Адміністрація Президента (надалі – АП) повідомляє гр. Кізіма І.В. про те, що звернення щодо - 1) зупинення нової хвилі приватизації та 2) щодо отримання безкоштовно громадянами природного газу, видобутого в Україні (не включаючи витрат на доставку) – надіслано за належністю до Уряду України для опрацювання порушених питань, прийняття необхідних рішень та інформування громадянина про результати.

Відписка вказаних звернень на інших адресатів є протиправною, оскільки:

1) вони адресовані Президенту як гаранту конституційних прав громадян (жоден інший орган влади чи посадова особа не має функцій Гаранта);
2) згідно п.п. 20) п. 4 Положення про Адміністрацію Президента адміністрація організовує розгляд звернень громадян, громадських організацій, здійснює облік і аналіз таких звернень, на основі аналізу звернень розробляє та подає Президентові України пропозиції   щодо розв’язання порушених у них проблем.

Отже, АП не підміняє собою гаранта Конституції і конституційних прав і свобод громадян – Президента України, а лише обробляє такі звернення, систематизує для зручності в ознайомлені з ними та оптимізації реагування на них Главою Держави.

Зазначене зовсім не узгоджується з відпискою таких звернень іншим адресатам – органам влади. Оскільки законодавством зворотній зв'язок між громадянами і Президентом передбачений саме за посередництвом АП – органом який систематизує та оптимізує такий зв'язок у порядку звернень громадян.

Натомість, АП всі звернення, направлені до неї на ім’я Президента пересилає іншим адресатам, що є протиправним.

03.09.2015 року на ім’я Президента через Адміністрацію Президента звернулась громадська організація «Суспільний договір» заявами:

1)  вих. № 03/09/15/1 від 03.09.2015 щодо відновлення право громадян України на використання природного газу, що видобувається в Україні, без оплати його вартості як товару та відновлення права власності на цей газ Українського народу;

2)  вих. № 03/09/15/2 від 03.09.2015 щодо припинення протиправних намагань змінити Конституцію України, без широкого обговорення з Українським народом та без проведення референдуму;

3) вих. № 03/09/15/3 від 03.09.2015 щодо припинення приватизації залишків державного майна;

4) вих. № 03/09/15/4 від 03.09.2015 щодо встановлення компенсаційних механізмів втрат громадян України, Українського народу від несправедливої приватизації, способів та методів відновлення справедливості у розподілі державного майна та встановити правила перегляду результатів приватизації або вчинити інші дії, визнані Президентом як доцільні, з метою відновлення справедливості у сфері приватизації національного багатства України з тим, щоби кожен громадян став реальним співвласником держави Україна, а не поповнював багатомільйонну армію жебраків;

5)  вих. № 03/09/15/5 від 03.09.2015 щодо встановлення права громадян України призупиняти виконання обов’язків перед державою, якщо держава не виконує власних зобов’язань по відношенню до таких громадян.

У відповіді від 22.10.2015 року № 47-01/136 з Адміністрації Президента повідомлялося ГО «Суспільний договір» про те, що звернення щодо приватизації державного майна та використання природного газу надіслано для розгляду згідно з компетенцією до Кабінету Міністрів України.
У відповіді від 21.12.2015 року № 45-01/1040 з Адміністрації Президента повідомлялося ГО «Суспільний договір» про те, що:

А) Стосовно недоцільності змін до Конституції України – зазначено, що діє Конституційна комісія. При цьому, АП заяву ГО «Суспільний договір» на її розгляд не передає, і про ..виконанная п. 20 теж не згадується.

Б) Стосовно проведення децентралізації влади в Україні – у відповіді констатуються загально відомі факти, зокрема, що законопроект 1 липня 2015 щодо децентралізації внесений у Парламент Главою Держави. При цьому всі доводи і бачення нашої організації є повністю проігнорованими. Тобто, розгляд звернення з такого важливого суспільного питання закінчився наданням відповіді, в якій перераховані загальновідомі факти конституційного процесу і витяги із законодавства. На пропозиції і доводи недоречності певних моментів при децентралізації не було звернути взагалі жодної уваги.

В) Стосовно стверджуваного дисбалансу між ступенем реалізації прав та обов’язків громадянина та можливості укладення договору між державою і громадянином в частині визначення взаємних прав, обов’язків та відповідальності – у відповіді просто наведено деякі витяги вже існуючого законодавства, тоді як ми висловлювали своє бачення з розробки та удосконалення цитованих у відповіді норм. Це не є відповіддю по суті звернення, бо не містить не спростувань, не заперечень щодо пропозицій в ньому викладених.

І саме кричуще, це те, що ні відповідь АП від 21.12.2015 року № 45-01/1040 ні будь-яка інша не містить реагування на заяву ГО «Суспільний договір» (вих. № 03/09/15/4 від 03.09.2015) щодо встановлення компенсаційних механізмів втрат громадян України, Українського народу від несправедливої приватизації, способів та методів відновлення справедливості у розподілі державного майна та встановити правила перегляду результатів приватизації або вчинити інші дії, визнані Президентом як доцільні, з метою відновлення справедливості у сфері приватизації національного багатства України з тим, щоби кожен громадян став реальним співвласником держави Україна, а не поповнював багатомільйонну армію жебраків.

Таке неналежне реагування на звернення громадської організації ігнорує п.п. 5) п. 4 Положення про Адміністрацію Президента, згідно якого адміністрація забезпечує взаємодію Президента України з об’єднаннями громадян. Також цим порушено ст. 21 ЗУ «Про громадські обєднання», а саме право звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами. Зауважемо, що право на звернення передбачає також право на отримання на належне реагування на це звернення, оскільки без такого право на зверненя позбавлене сенсу.

 Через протиправні діяння посадових осіб АП громадяни України не мають можливості достукатися до Президента України, не мають з ним зворотного зв’язку, що порушує право на їх участь в управлінні державними справами і право на звернення до Президента України.
АП за наслідками розгляду звернень мала (щоби її дії визнаваися правомірними) не відписувати останні на інших адресатів, а провести роботу із систематизації цих звернень, щоби на їх підставі подати узагальнюючі висновки і доповідні записки Президенту України.

Так як це й передбачено п.п. 20) п. 4 Положення про Адміністрацію Президента - «адміністрація організовує розгляд звернень громадян, громадських організацій, здійснює облік і аналіз таких звернень, на основі аналізу звернень розробляє та подає Президентові України пропозиції  щодо розв’язання порушених у них проблем».

Проте, таких пропозицій щодо розв'язання порушених у них проблем на підставі наших звернень АП не сформовано та не подано, що підтверджується відсутністю зазначення про це у відписках-відповідях АП адресатам (як заявникам, так і іншим громадянам).
Через протиправні діяння посадових осіб АП, громадяни й за допомогою громадських організацій не мають можливості достукатися до Президента України, не мають з ним зворотного зв’язку, що прямо суперечить п.п. 5) п. 4 Положення про Адміністрацію Президента, згідно якого адміністрація забезпечує взаємодію Президента України з об’єднаннями громадян.

А на практиці виходить, що АП повністю підмінила собою Президента України, що є протиправним і злочинним по відношенню до громадян, Українського народу, особливо звернень що стосуються всього Українського народу, мають підвищену суспільну вагу.

Таким чином, громадяни України – зокрема учасники нашої ГО, позбавлені можливості звернутися до Президента та отримати реагування з важливого питання.

Це порушує право громадян, які є учасниками нашої ГО на звернення (це право передбачає також право отримання аргументованої мотивованої відповіді. А також опосередковано порушує право на участь громадян в управлінні державними справами. Ці права є одними з найважливіших конституційних прав та гарантій.

Громадська організація «Суспільний договір» має основною метою своєї діяльності – захист конституційних прав, свобод та гарантій громадян України.

Один з основних моментів – звернення направлялися Президенту як гаранту конституції, конституційних прав і свобод громадян, ці звернення стосуються важливих суспільних, державних, загальнонародних питань. А тому жоден з органів, крім Президента не повноважний їх розглянути, звісно за посередництвом АП, яка систематизує і оптимізує роботу Президента з такими зверненнями.

Таким чином, АП «підставляє» Президента України, який не має можливість отримати якісного зворотного зв’язку з громадянами України.
Звернення в порядку адміністративного судочинства з оскарженням відверто кримінальних діянь не забезпечить відновлення порушених прав громадянина, Українського народу, оскільки КПК України надає більше можливостей щодо встановлення обставин справи. А в адміністративному судочинстві тягар доведення буде покладено на позивача (заявників), що утруднить а то й унеможливить відновлення справедливості.

До того ж, вказані обставини справи дають змогу вбачати у діяннях посадових осіб АП при розгляді звернень громадян та ГО вчинення саме злочинів, передбачених ст.ст. 364, 367 КК України.

Зокрема, на наявність складу кримінальних правопорушень вказує системність протиправних діянь – АП постійно і не лише нам надає відписки і необґрунтовані, немотивовані відповіді. Доказом цієї обставини є значна кількість звернень у суд (дивіться офіційний реєстр судових рішень) з оскарженням діянь АП щодо не розгляду, неналежного розгляду звернень громадян, громадських організацій.

Зокрема, до Окружного адміністративного суді м. Києва з позовами до Адміністрації Президента справи щодо розгляду їх звернень зверталися особи у справах № 2а-2571/11/2670, №2а-6958/12/2670,   № 2а-9767/12/2670, № 2а-12666/11/2670, № 2а-4926/11/2670, № 2а-13090/11/2670, № 2а-10855/11/2670, 2а-11874/11/2670, № 2а-19188/11/2670, № 2а-4926/11/2670, № 2а-14531/09/2670 та інших.

Оскільки подібні діяння посадових осіб АП є системними – це ще одна обставина, яка позбавляє нас можливості і сенсу звертатися за відновленням справедливості до адміністративного суду.

На доказ неодноразовості та системності зазначених протиправних діянь посадових осіб АП надаються також копії відповідей Адміністрації Президента від 02.12.2013 року № 03-01/2840 та від 11.10.2012 року № 22/106757-26 гр. Єсипенко В.В.

Згідно ст. 364 КК України, зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Службова недбалість (ст. 367 КК України - це невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

При цьому в діяннях однієї посадової особи АП може бути службова недбалість, в діяннях іншої – зловживання службовим становищем.

 Зазначенні діяння посадових осіб АП дискредитують Президента України як Главу Держави та паплюжать авторитет влади як Президента, так і державної влади загалом.

Згідно п. 6 постанови Пленуму Верховного суду України від 26.12.2003 N 15 «Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень» (питання щодо істотної шкоди) якщо шкода полягає у заподіянні суспільно небезпечних наслідків нематеріального характеру, питання про її істотність вирішується з урахуванням конкретних  обставин справи. Зокрема, істотною шкодою можуть визнаватися порушення  охоронюваних Конституцією України чи іншими  законами  прав  та свобод   людини і громадянина (право на свободу й особисту недоторканність  та недоторканність житла, виборчі, трудові, житлові права тощо), підрив авторитету  та  престижу органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, порушення громадської безпеки та громадського порядку, створення обстановки й умов, що утруднюють виконання підприємством, установою, організацією своїх функцій, приховування злочинів.

При вирішенні питання про те, чи є заподіяна шкода істотною, потрібно також ураховувати кількість потерпілих громадян, розмір моральної шкоди чи упущеної вигоди тощо.

Звертаємо увагу також, що відповідно до ст. 214 КПК України, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Фактичним існуванням доказів за даним повідомленням є наявність відповідей-відписок АП на адресу як ГО «Суспільний договір», так і громадян України та те, що такі відповіді-відписки суперечать законодавству України, зокрема Положенню про АП, згідно яких (п.п. 5), 20) п. 4) Адміністрація має систематизувати звернення громадян для Президента України та забезпечувати взаємодію Президента України з об’єднаннями громадян. А також наявність великої кількості звернень до адміністративного суду громадян зі скаргами на безпідставні відсилання їх звернень АП до інших органів влади.

Враховуючи вказане та керуючись ст. 214 КПК України

ПРОСИМО:

- внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо зловживання службовим становищем та щодо службового недбальства посадовими особами Адміністрації Президента (ст.ст. 364, 367 КК України) при розгляді звернень гр. Кізіма І.В., громадської організації «Суспільний договір» щодо питань загальнонародного значення, які стосуються всього Українського народу, є питаннями підвищеної суспільної уваги.
Додатки:

..
                   21.03.2016                                                                           гр. Кізіма І.В.


                   21.03.2016                                                      Президент ГО «Суспільний договір» Кізіма І.В.

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×