Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%PM, %07 %768 %2013 %17:%Окт

Юридичний протест - 1 до 1 (Відео)

Оцените материал
(3 голосов)
Проект "1/1" (один до одного - за пропорційне співвідношення між обов"язками громадян та їх правами).

 

Нерівномірність між обов’язками та правами

 

Прошу звернути увагу до проекту ГО «Суспільний договір» - «Юридичний протест «Без прав немає обов’язків».

Поглядаючи на фактичний стан речей та порівнюючи його з декларованими в Конституції положеннями неодмінно приходиш до висновку, що держава невідворотно забезпечує лише примус в разі невиконання обов’язків громадянина перед державою.
В той же час права громадянина не знаходять такої ж невідворотної реалізації.

 


Конституція і Закони хороші - виконуються погано

 

Хочу звернутися в першу чергу до свідомих громадян, громадян яких принижує такий стан речей, коли ми з вами, є реально безправними. Наші права не існують ніде, окрім як на папері.

Втілення в життя Конституції та законів України, іншими словами реалізація закладених в них прав і свобод громадян є практично на нульовому рівні.

В нас хороша Конституція і закони, які схвалені міжнародними інституціями, зокрема Венеційською комісією.

Однак, існує дисбаланс між ступенем реалізації прав та ступенем реалізації обов’язків  громадян. Для прикладу, обов’язок громадянина сплачувати податки забезпечується державою на 99%. В той же самий час, ступінь реалізації конституційного права громадянина на безкоштовну медицину, безкоштовне навчання, достатній життєвий рівень не перевищує 10%.

Хто винен – і що робити

Чому так відбувається? Тому, що ми не маємо, не те, щоби правової держави, а взагалі держави в її соціальному розумінні.

Те, що ми зараз називаємо державою, по суті своїй, є чиновницьким, бюрократичним, корупційним інструментом для порушення прав людини і громадянина.

Реалізації прав і свобод громадян, встановлених Конституцією приділяється не така значна увага, як розробці та прийняттю законів.

А нормальні правові закони потім вихолощуються завдяки тлумаченням на розсуд влади та виданням підзаконних нормативних актів (інструкцій наказів, розпоряджень), якими європейські норми права Українських законів зводяться нанівець.


Важливість активної позиції громадян

 

Хочу висловити переконання, що лише активна громадська позиція громадян може в решті-решт дати позитивний результат.

Потрібно виявляти громадську свідомість і кожному відстоювати свої права, не покладаючи цю роботу лише на політиків або політичні партії.

Варто пам’ятати, що більшість політиків лише використовують громадян у своїй політичній грі, а після досягнення результатів – як правило, забувають про свій народ, свого виборця.

Тому активність і свідому позицію потрібно виявляти громадянам безвідносно до їх участі чи не участі у політичних рухах і партіях.

Зробити основну ставку на себе та діяти спільно з іншими громадянами.

Гарант бездіє

Не становить ні для кого секрету, що гарантом наших прав і свобод, згідно Конституції України, є Президент України.

Правда цією Конституційною нормою і завершується законодавче визначення механізму таких гарантій прав громадянина.

Отже, механізм (процедура) забезпечення гарантій та реалізації прав громадян саме Президентом потребує деталізації.

І такою деталізацією має стати закріплення на законодавчому рівні інституту публічно-громадянського договору, який регулюватиме взаємні права та обов’язки між кожним конкретним громадянином та державою, в особі Президента.

Юридичний протест "1до 1"

 
"1 до 1" - цифрове позначення того, що рівень права має відповідати рівню обов"язку.

Наші сумісні напрацювання з правниками ТОВ «Юридичні технологи Києва» дозволили прийти до наступного задуму.

А чого б не розбавити, не урізноманітнити проведення мирних зібрань, акцій протесту на вулиці, акціями юридичного протесту через звернення із позовами до найвищих посадових осіб держави, головно до Президента України.

Для того щоби свою незгоду і правову позицію по справі фіксувати у судових рішеннях.

Ці позови потрібно робити масовими. Відповідно до реального стану порушень прав громадян.

 

Переваги «Юридичного протесту» над мирними зібраннями

 

Юридичний протест має бути задіяний з іншими мирними зібраннями, акціями.

Проте, на відміну від пікетувань та інших зібрань «Юридичний протест» більш інтелектуальний спосіб, який до того ж, важко буде дискредитувати через те, що це мовляв це замовний або проплачений протест.

Чи стане суд задовольняти такі позови?

 

Я не тішу себе ілюзією того, що Вищий адміністративний суд України стрімглав кинеться задовольняти наші позову.

Навряд президентська палата Вищого адміністративного суду буде такі позови задовольняти.

Проте їх кількість сама по собі стане лакмусовим папірцем для відображення реального стану дотримання прав і свобод громадян в Україні.

ГО «Суспільний договір» пропонує всім громадянам, хто зіткнувся з проблемами у відстоюванні своїх прав у судах, прокуратурі, міліції, інших органах влади звертатися до нас для оформлення, подачі позовної заяви та представництва у Вищому адміністративному суді до відповідача - Президента України. Третьою особою буде безпосередньо той орган, який припустився порушень прав громадянина.

Як нас найти

 

Вся інформація з покроковим описом дій розміщена на нашому сайті. Обговорення проблем та питання можна провести на форумі сайту.

Найти нас просто. У Гуглі або Яндексі вводите ГО «Суспільний договір» і бачите наш сайт.

 

Досягнути мети «Юридичного протесту» можливо лише через його масовість.

Також, позовні заяви «Юридичного протесту» повинні мати загальні і конкретні позовні вимоги.

Наприклад, «визнати протиправним наявність дисбалансу (пропорційного співвідношення) між ступенем реалізації права громадянина Петренка Івана Миколайовича на приватизацію земельної ділянки та ступенем реалізації обов’язку для громадянина Петренка Івана Миколайовича  сплачувати податок з доходів фізичних осіб».

Все що стосується громадянина Петренка – це конкретне, інше – загальне. Загальне має бути однаковим у всіх позовних вимогах «Юридичного протесту».

 
Подальші дії – звертатися до міжнародних інституцій

 

На підставі аналізу всіх поданих позовних заяв за предметом звернень, ГО «Суспільний договір» має намір звертатися до Президента України з вимогою створення відповідного робочого органу для контролю, перевірки та реального вирішення тих проблем, про які йтиметься мова у позовних заявах.

В разі неуспіху в цьому, звертатися до міжнародних інституцій, зокрема, до Комітету з прав людини при Організації об’єднаних націй. Та з допомогою впливу міжнародного співтовариства примусити державу реально дотримуватися прав та свобод людини, громадянина.

 

До речі, чине законодавство дозволяє такі позови від імені громадянина, групи громадян подавати всім громадським організаціям.

Зразок позову «Юридичного протесту»

 

Для розуміння як виглядає позов «Юридичного протесту» продемонструємо позов громадянина України Єсипенка Василя Васильовича до Президента України.

Юридичний протест слід використовувати у справах, в яких перші і апеляційні інстанції громадянином вже пройдені. Сюди віднесемо також складні, затяжні справи.

 

 Публічно-громадянський договір

 

Подальший розвиток «Юридичний протест» має отримати в запровадженні в законодавство України таких статей, які б дозволяли громадянину України укладати публічно-громадянський договір з державою Україна та прописувати в ньому взаємні права та обов’язки, а також відповідальність за їх невиконання.

Істотною умовою договору має стати право громадянина на притримання, призупинення виконання свого обов’язку перед державою в разі невиконання Україною обов’язку перед громадянином.

Наприклад, зменшення розміру податків або й звільнення від сплати певних податків.

ГО «Суспільний договір» звертатиметься до суб’єктів законодавчої ініціативи, головним чином до Президента, з власним проектом такого законопроекту.

 Ігор Кізіма, 12:30 08.10.2013 прес-конференція УНІАН

Проект " 1 /1" (один к одному - за пропорциональное соотношение между обязанность " связями граждан и их прав ) .

 

Неравномерность между обязанностями и правами

 

Прошу обратить внимание на проекту ОО « Общественный договор» - «Юридический протест « Без прав нет обязанностей » .

Поглядывая на фактическое положение вещей и сравнивая его с декларируемыми в Конституции положениями непременно приходишь к выводу , что государство неизбежно обеспечивает лишь принуждение в случае невыполнения обязанностей гражданина перед государством .
В то же время права гражданина не находят такой же неотвратимой реализации .

 
Конституция и Законы хорошие - выполняются плохо

 
Хочу обратиться в первую очередь к сознательных граждан , граждан которых унижает такое положение вещей , когда мы с вами , является реально бесправными. Наши права не существуют нигде , кроме как на бумаге.

Воплощение в жизнь Конституции и законов Украины , то есть реализация заложенных в них прав и свобод граждан является практически на нулевом уровне.

У нас хорошая Конституция и законы , которые одобрены международными организациями , в частности Венецианской комиссией.

Однако , существует дисбаланс между степенью реализации прав и степенью реализации обязанностей граждан. Например, обязанность гражданина платить налоги обеспечивается государством на 99 %. В то же самое время , степень реализации конституционного права гражданина на бесплатную медицину , бесплатное обучение , достаточный жизненный уровень не превышает 10%.

Кто виноват - и что делать

Почему так происходит ? Потому, что мы не имеем , не то , чтобы правового государства , а вообще государства в его социальном смысле .

То , что мы сейчас называем государством , по сути своей , является чиновничьим , бюрократическим , коррупционным инструментом для нарушения прав человека и гражданина .

Реализации прав и свобод граждан , установленных Конституцией уделяется не так значительное внимание , как разработке и принятию законов.

А нормальные правовые законы затем выхолащиваются благодаря толкованием на усмотрение властей и изданием подзаконных нормативных актов (инструкций приказов , распоряжений) , которым европейские нормы права украинского законов сводятся на нет .


Важность активной позиции граждан

 
Хочу выразить уверенность, что только активная общественная позиция граждан может в конце концов дать положительный результат.

Нужно выявлять общественное сознание и каждому отстаивать свои права , не покладая эту работу только на политиков или политические партии.

Следует помнить , что большинство политиков только используют граждан в своей политической игре , а после достижения результатов - как правило , забывают о своем народе , своего избирателя .

Поэтому активность и сознательную позицию нужно проявлять гражданам безотносительно к их участию или неучастию в политических движениях и партиях.

Сделать основную ставку на себя и действовать совместно с другими гражданами.

Гарант бездействует

Не представляет ни для кого секрета, гарантом наших прав и свобод , согласно Конституции Украины , является Президент Украины .

Правда этой Конституционной нормой и завершается законодательное определение механизма таких гарантий прав гражданина .

Итак , механизм (процедура ) обеспечение гарантий и реализации прав граждан именно Президентом требует детализации .

И такой детализацией должно стать закрепление на законодательном уровне института публично - гражданского договора , регулирующий взаимные права и обязанности между каждым конкретным гражданином и государством , в лице Президента.


Юридический протест " 1 к 1"

 
" 1 к 1" - цифровое обозначение того , что уровень права должна соответствовать уровню обязанности.

Наши совместные наработки по юристами ООО «Юридические технологи Киева » позволили прийти к следующему замысла.

А чего бы не разбавить , не разнообразить проведение мирных собраний , акций протеста на улице , акциями юридического протеста через обращение с исками к высшим должностным лицам государства , главным к Президенту Украины .

Для того чтобы свое несогласие и правовую позицию по делу фиксировать в судебных решениях .

Эти иски нужно делать массовыми. Согласно реального состояния нарушений прав граждан.

 

Преимущества « Юридического протеста » над мирными собраниями

 

Юридический протест должен быть задействован с другими мирными собраниями , акциями.

Однако , в отличие от пикетирований и других собраний «Юридический протест» более интеллектуального , который к тому же , трудно будет дискредитировать из-за того, что это мол это заказной или проплаченный протест.

Станет суд удовлетворять такие иски ?

 
Я не тешу себя иллюзией того , что Высший административный суд Украины стримглав бросится удовлетворять наши иска.

Вряд президентская палата Высшего административного суда будет такие иски удовлетворять.

Однако их количество само по себе станет лакмусовой бумажкой для отображения реального состояния соблюдения прав и свобод граждан в Украине .

ОО « Общественный договор» предлагает всем гражданам , кто столкнулся с проблемами в отстаивании своих прав в судах , прокуратуре , милиции , других органах власти обращаться к нам для оформления , подачи искового заявления и представительства в Высшем административном суде ответчика - Президента Украины . Третьим лицом будет непосредственно тот орган , который допустил нарушения прав гражданина .

Как нас найти

 

Вся информация с пошаговым описанием действий размещена на нашем сайте. Обсуждение проблем и вопросы можно провести на форуме сайта .

Найти нас просто . В Гугле или Яндексе вводите ОО « Общественный договор» и видите наш сайт.

 
Достичь цели « Юридического протеста» возможно лишь при его массовости.

Также , исковые заявления « Юридического протеста» должны иметь общие и конкретные исковые требования .

Например , «признать противоправным наличие дисбаланса ( пропорционального соотношения ) между степенью реализации права гражданина Петренко Ивана Николаевича на приватизацию земельного участка и степени реализации обязанности для гражданина Петренко Ивана Николаевича уплачивать налог с доходов физических лиц».

Все что касается гражданина Петренко - это конкретное , другое - общее . Общее должно быть одинаковым во всех исковых требованиях « Юридического протеста».

 

Дальнейшие действия - обращаться в международные институты

 

На основании анализа всех представленных исковых заявлений по предмету обращений , ОО « Общественный договор» намерен обращаться к Президенту Украины с требованием создания соответствующего рабочего органа для контроля , проверки и реального решения тех проблем , о которых пойдет речь в исковых заявлениях.

В случае неуспеха в этом , обращаться в международные институты , в частности , в Комитет по правам человека при Организации Объединенных Наций . И за счет влияния международного сообщества заставить государство реально соблюдать права и свобод человека , гражданина .

 

Кстати , едва ли не законодательство позволяет такие иски от имени гражданина , группы граждан подавать всем общественным организациям .

Образец иска « Юридического протеста»

 
Для понимания как выглядит иск « Юридического протеста» продемонстрируем иск гражданина Украины Есипенко Василия Васильевича к Президенту Украины .

Юридический протест следует использовать по делам , в которых первые и апелляционные инстанции гражданином уже пройдены. Сюда отнесем также сложные , затяжные дела .

 
 
Публично - гражданский договор

 
Дальнейшее развитие «Юридический протест» должен получить во внедрении в законодательство Украины таких статей , которые бы позволяли гражданину Украины заключать публично - гражданский договор с государством Украина и прописывать в нем взаимные права и обязанности , а также ответственность за их невыполнение .

Существенным условием договора должно стать право гражданина на удержание , приостановление исполнения своего долга перед государством в случае невыполнения Украиной долга перед гражданином.

Например, уменьшение размера налогов или и освобождение от уплаты определенных налогов .

ОО « Общественный договор» обращаться к субъектам законодательной инициативы , главным образом к Президенту , с собственным проектом такого законопроекта .

 
Игорь Кизима 12:30 08.10.2013 пресс - конференция УНИАН

 
 
Последнее изменение %PM, %01 %668 %2013 %15:%Дек

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×