Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Понедельник, 16 Декабрь 2013 07:09

Ігор Кізіма: Я за майдан на постійній основі. Я за майданну Січ

Оцените материал
(3 голосов)

Я довго був противником майдану, принаймні до того часу поки він зосереджувався виключно на вимогах щодо підписання угоди про вступ до Європейського Союзу.

На моє глибоке переконання, кожна держава має дружити і співпрацювати рівною мірою зі всіма своїми сусідами. Так сталося історично, що з однієї сторони нашим сусідом є ЄС, а з іншої – братня Росія. І це необхідно враховувати у розбудові зовнішніх відносин. Іншого бути не може. Крапка.

Проте, наразі майдан стоїть не за Європу, не за інші насильно нав’язані політиками гасла, а перш за все за свої права, проти тотального порушення власних конституційних прав громадян. Іншими словами, проти мертвої Конституції, оскільки жодне конституційне право, жодна гарантована свобода людини, громадянина не знайшла реалізації на належному рівні.

А тому, майдан можна не лише порівняти з Запорізькою Січчю, але й лишати таку інституцію як «демократичний вільний майдан» на постійній основі. Суть і призначення його вбачається з прикладу.

Ось беремо пересічного громадянина, який у вирішенні свого питання, у відновленні свого конституційного права збив всі коліна обходячи коридори глухих до його проблеми чиновників.

Приходить такий чоловік на майдан і каже «Браття-українці, допоможіть». І майдан, вирішивши допомогти цьому бідоласі, відряджає з пару тисяч своїх хлопців- козаків-запорожців у мирну демонстрацію під вікна та стіни де працює такий глухий чиновник і ставить вимогу – почути громадянина й вирішити його проблему згідно Закону.

Тут, як правник, маю наголосити на такому: у жодному разі неможна заформалізовувати, забюрократизовувати діяльність майдану, оскільки нашим чинушам лише дай волю. Із всього правового регулювання діяльності майдану має бути конституційне положення про право громадян збиратися вільно, без зброї на мирні зібрання. Крапка. Інші питання мають вирішуватися шляхом безпосередньої демократії.

До речі, Майдан Незалежності у Києві теж можна переробити під стаціонарну Майданну Січ. Архітектурні можливості є і завжди мати в підчерев’ї влади (поряд з основними державними владними установами) осередок вільності та демократії, грозу мракобісів чинуш, які займаються тотальним порушенням прав громадян та кар’єристів-політиків.

Звичайно я не претендую на істину в останній інстанції та на одні певні моделі. Проте, не зважаючи на деякий утопізм задумки, це може сприяти становленню дійсно правової держави Україна.

 

правозахисник, президент ГО «Суспільний договір», головний редактор газети «Зона Закону»

Ігор Кізіма


Игорь Кизима: Я за Майдан на постоянной основе. Я за Майданную Сеч

Я долго был противником Майдана, по крайней мере до тех пор, пока он сосредоточивался исключительно на требованиях относительно подписания соглашения о вступлении в Европейский Союз.

По моему глубокому убеждению, каждое государство должно дружить и сотрудничать в равной степени со всеми своими соседями. Так случилось исторически, что с одной стороны нашим соседом является ЕС , а с другой - братская Россия.

И это необходимо учитывать в развитии внешних отношений. Другого быть не может. Точка.

Однако, сейчас Майдан стоит не за Европу, не за другие насильно навязанные политиками лозунги, а прежде всего за свои права, против тотального нарушения собственных конституционных прав граждан. Иными словами, против мертвой Конституции, поскольку ни одно конституционное право, ни одна  гарантирована свобода человека, гражданина не нашла реализации на должном уровне.

А потому, Майдан можно не только сравнить с Запорожской Сечью , но и оставиь такой институт как «демократический свободный майдан» на постоянной основе. Суть и назначение его видно из примера.

Вот берем рядового гражданина, который в решении своего вопроса, в восстановлении своего конституционного права сбил все колени обходя коридоры глухих к его проблеме чиновников.


Приходит такой человек на Майдан и говорит «Братья-украинцы, помогите ». И Майдан, решив помочь бедняге, отправляет с пару тысяч своих "ребят-казаков-запорожцев" в мирную демонстрацию под окна и стены, где работает такой глухой чиновник и предъявляет требование - услышать гражданина и решить его проблему согласно Закону.


Здесь, как правозащитник, должен отметить такое: ни в коем случае нельзя заформализовывать, забюрократизовывать деятельность Майдана, поскольку нашим чинушам только дай волю.

С всего правового регулирования деятельности Майдана должно быть конституционное положение о праве граждан собираться свободно, без оружия на мирные собрания. Точка. Другие вопросы должны решаться путем непосредственной демократии.

Кстати, Майдан Независимости в Киеве тоже можно переделать под стационарную Майданую Сечь. Архитектурные возможности есть, и всегда иметь в подбрюшье власти (рядом с основными государственными властными учреждениями ) очаг свободы и демократии, грозу мракобесов чинуш
и карьеристов-политиков, которые занимаются тотальным нарушением прав граждан.

Конечно я не претендую на истину в последней инстанции и на настаиваю одной определенной модели.
Однако, несмотря на возможно кажущийся некоторый утопизм задумки, это может способствовать становлению действительно правового государства Украина.

правозащитник , президент ОО « Общественный договор», главный редактор газеты «Зона Закона»
Игорь Кизима

Последнее изменение Понедельник, 16 Декабрь 2013 07:45

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×