Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%PM, %17 %854 %2012 %19:%Нояб

Про скасування рішення

Оцените материал
(2 голосов)
Позивач звернувся до суду з позовом, у якому, з урахуванням клопотання про уточнення позовних вимог, просить визнати неправомірними дії Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про відмову в передачі на розгляд пленарного засідання Київської міської ради заяви ОСОБА_1 від 13.04.2011 та зобов'язати Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передати заяву ОСОБА_1 від 13.04.2011 на розгляд пленарного засідання Київської міської ради; зобов'язати Київську міську раду розглянути на пленарному засіданні заяву ОСОБА_1 від 13.04.2011 про передачу у приватну власність ОСОБА_1 земельної ділянки площею 0,0367 га по АДРЕСА_1.

28.02.2012 в судовому засіданні судом поставлено на обговорення питання стосовно доцільності розгляду справи в порядку письмового провадження. Представники сторін проти розгляду справи в порядку письмового провадження не заперечували, тому з урахуванням ч. 4 ст. 122 КАС України, суд вирішив розглянути справу в порядку письмового провадження.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

ОСОБА_1 звернулась до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із заявою про передачу у власність частини земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на АДРЕСА_1 на підставі заочного рішення Подільського районного суду м. Києва від 16.08.2010.

Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідь на звернення позивача надіслало лист 03-459/13963 від 20.05.2011, яким повідомило, що вказаним рішенням суду лише визначено порядок користування земельною ділянкою, що не є підставою для оформлення права власності на частину земельної ділянки.

Статтею 14 Конституції України встановлено, що право власності на землю гарантується і це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою відповідно до закону.

Відповідно до ст. 3 Земельного кодексу України, земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Порядок набуття громадянами права власності на земельні ділянки із земель державної або комунальної власності встановлений Земельним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 118 ЗК України громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Відповідно до ч. 3 ст. 126 ЗК України право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.

Згідно з ст. 125 ЗК України право власності на земельну ділянку, право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Відповідно до ст. 3 Розділу 1 Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради 15.07.2004р. № 457/1867 (далі - Тимчасовий порядок передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність у місті Києві), передача земельних ділянок в оренду або надання їх в постійне користування здійснюється відповідно до рішення Київської міської ради, яке приймається на підставі документації із землеустрою. Передача земельних ділянок в оренду або надання їх в постійне користування на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснюється у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та/або надання в користування земельної ділянки, межі якої не встановлені в натурі (на місцевості), в інших випадках, передбачених законодавством. Передача земельних ділянок в оренду або надання їх в постійне користування на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, здійснюється у разі передачі (надання) в користування земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості) відповідно до документів, що посвідчують право користування (власності) земельною ділянкою, або матеріалів земельно-кадастрової інвентаризації, без зміни її цільового призначення і якщо така земельна ділянка не потребує викупу у власників для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється на підставі дозволу Київської міської ради на розроблення документації із землеустрою.

З аналізу вищевикладених норм видно, що технічний звіт по встановленню зовнішніх меж землекористування є технічною документацією із землеустрою, а не правовстановлюючим документом, що посвідчує набуття права постійного користування на землю.

За таких умов, внесення до земельного кадастру інформації про реєстрацію за позивачем земельної ділянки на АДРЕСА_1, кадастровий номер 85:261:0002, площею 389,61 кв.м. на підставі технічного звіту по встановленню зовнішніх меж землекористування не є належним доказом існування у ОСОБА_1 права постійного користування на вказану земельну ділянку.

Судом також не береться до уваги посилання позивача на заочне рішення Подільського районного суду м. Києва від 16.08.2010 у справі №2-367, яким на підставі ст. 88 ЗК України встановлено порядок користування земельною ділянкою домоволодіння АДРЕСА_1 за ОСОБА_1 на користування земельною ділянкою площею 0,0367 га та за ОСОБА_2 на користування земельною ділянкою площею 0,0275 га, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЗК України володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюються за згодою всіх співвласників згідно з договором, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 358 ЦК України право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою. Співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування майном, що є їхньою спільною частковою власністю.

З аналізу вищевикладених норм видно, що встановлення рішенням суду порядку користування земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, на підставі положень ч. 1 ст. 88 ЗК України є встановленням порядку реалізації співвласниками права власності на таку земельну ділянку, а відтак відповідне судове рішення не є підставою для виникнення у співвласників права постійного користування земельною ділянкою, передбаченого ч. 3 ст. 126 ЗК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 17 Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві у разі якщо на земельній ділянці розташовані будівлі і споруди, що перебувають у спільній власності кількох громадян України, заяви про приватизацію земельної ділянки подають всі співвласники будівель і споруд.

З матеріалів справи видно, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на праві спільної часткової власності належить жилий будинок АДРЕСА_1, що підтверджується рішенням Подільського районного народного суду м. Києва від 02.03.1992, свідоцтвом про право на спадщину від 12.08.1997 та технічним паспортом на присадибний (індивідуальний) житловий будинок, копії яких залучені до матеріалів справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві у разі необхідності приведення громадянином поданих ним технічних матеріалів та документів у відповідність до норм законодавства Головне управління земельних ресурсів здійснює підготовку проекту рішення Київської міської ради про приватизацію земельної ділянки лише після приведення громадянином таких матеріалів і документів у відповідність до норм законодавства.

Зважаючи на викладене, суд приходить до висновку, що відповідно ч. 5 ст. 17 Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві заяви про приватизацію земельної ділянки, на якій знаходиться жилий будинок АДРЕСА_1, повинні подати усі співвласники вказаного будинку, а відтак у Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до ч. 3 ст. 18 Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві були відсутні належні правові підстави для передачі на розгляд пленарного засідання Київської міської ради заяви ОСОБА_1.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Позивач достатніх беззаперечних доказів в обґрунтування обставин, на яких ґрунтуються його позовні вимоги, суду не надав.

Натомість відповідачі довели суду відсутність протиправних дій зі свого боку.

За таких обставин позовні вимоги визнаються судом необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 9, 69-71, 94, 158-163, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні позову ОСОБА_1 відмовити повністю.

 

Постанова відповідно до ч. 1 ст. 254 КАС України набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з дня її складення в повному обсязі за правилами, встановленими ст.ст. 185-187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

 

 

СуддяК.С. Пащенко

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×