Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 095-573-20-30
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Воскресенье, 18 Ноябрь 2012 00:53

Про стягнення 2 251,84 грн.

Оцените материал
(0 голосов)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Арда-Трейдинг»звернулось до господарського суду м. Києва з позовом до фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 про стягнення 2251,84 грн.
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 

Справа № 28/29618.11.10

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Арда-Трейдинг»

до фізичної особи - підприємця ОСОБА_1

про стягнення 2 251,84 грн.

Суддя Копитова О. С.

При секретарі судового засідання Шмуйло А.Д.

За участю представників сторін:

від позивача: Брайко М.В., представник за довіреністю № 40 від 18.10.2010

від відповідача: не зявився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Арда-Трейдинг»звернулось до господарського суду м. Києва з позовом до фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 про стягнення 2251,84 грн.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилається на невиконання відповідачем зобовязання щодо повної оплати товару, поставленого за договором № 3396 від 11.11.2008, що призвело до виникнення заборгованості в розмірі 1761,09 грн. Також за порушення виконання грошового зобовязання позивач, з посиланням на п. 5.5 договору просить стягнути з відповідача неустойку в розмірі 201,10 грн. та згідно ст. 625 Цивільного кодексу України просить стягнути з відповідача відсотки річних в розмірі 68,61 грн. та втрати від інфляції в розмірі 221,04 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.10.2010 порушено провадження у справі № 28/296 та призначено розгляд справи на 18.11.2010.

В судове засідання 18.11.2010 відповідач не зявився, про причини неявки суд не повідомив, ухвалу суду не виконав, відзив на позовну заяву не надав. Заяв клопотань про відкладення розгляду справи або розгляд справи без участі представника відповідача не надходило.

Відповідно до ст. 64 Господарського процесуального кодексу України ухвала про порушення провадження у справі надсилається сторонам за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином.

З матеріалів справи вбачається, що ухвали Господарського суду міста Києва надсилались на адресу відповідача, вказану в позовній заяві та в Довідці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал в матеріалах справи), однак відповідач правом на участь своїх представників в судових засіданнях не скористався.

Враховуючи, що матеріали справи містять докази належного повідомлення відповідача про час та місце судового засідання, а також приймаючи до уваги, що в матеріалах справи достатньо документів для розгляду спору по суті, суд приходить до висновку про можливість розгляду справи на підставі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними матеріалами без участі відповідача.

В судовому засіданні 18.11.2010 суд оголосив вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, оглянувши в судовому засіданні оригінали документів, копії яких містяться в матеріалах справи, суд

ВСТАНОВИВ:


11.11.2008 між товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Арда»та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (надалі по тексту ФО-П ОСОБА_1, відповідач) укладено Договір поставки № 3396.

Пунктом 1.1. встановлено, що Постачальник зобов'язується передати у власність Товар, а Покупець - прийняти його та оплатити на умовах і у порядку, визначеному Договором, товар в асортименті, кількості та за цінами, вказаними у специфікації, що є невідємною частиною Договору. Покупець зобовязується оплатити кожну партію товару не пізніше 14 календарних днів з дня її поставки, але, у будь-якому випадку, не раніше моменту надання Постачальником усіх необхідних документів, що засвідчують момент передачі товару (п. 3.2. Договору). Право власності на товар переходить від Постачальника до Покупця з моменту фактичної передачі товару, що засвідчується підписанням уповноваженими представниками сторін накладної (п. 1.3. Договору).

В рамках Договору Покупцю в лютому 2009 було поставлено товар на суму 1761,09 грн., що підтверджується видатковими накладними №№ 41620029, 41720029 від 20.02.2009. Зазначені накладні оформлені належним чином, підписані представниками сторін та містять печатку позивача та погоджений згідно Генеральної довіреності штамп відповідача (копії в матеріалах справи).

Факт поставки товару також підтверджується товарно-транспортними накладними Серії 01 АААЧ № 029181 від 20.02.2009 на суму 372,00 грн., № 029182 від 20.02.2010 на суму 1389,09 грн.

Відповідно до Договору відступлення вимоги від 30.08.2010, укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Арда»та товариством з обмеженою відповідальністю «Арда-Трейдинг», товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Арда» передало в повному обсязі товариством з обмеженою відповідальністю «Арда-Трейдинг»право вимоги до відповідача у розмірі 2251,84 грн. за договором поставки № 3396 від 11.11.2008, укладеного між ТОВ «Торговий дім «Арда» та ФО-П ОСОБА_1.

28.09.2010 позивачем було направлено відповідачу письмове повідомлення про заміну кредитора у зобовязанні.

Матеріали справи не містять доказів погашення відповідачем заборгованості станом на день прийняття рішення.

Основні засади господарювання в Україні визначає Господарський кодекс України, який регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання (ст. 1 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобовязання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Матеріалами справи встановлений факт укладання договору поставки.

Згідно з ст. 712 Цивільного кодексу України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до положень ст. 692 Цивільного кодексу України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього,якщо договоромабо актами цивільного законодавстване встановлений інший строк оплати товару.

Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу.

Факт поставки товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Арда»відповідачеві товару підтверджується матеріалами справи, зокрема підписом уповноважених осіб відповідача на товаророзпорядчих документах, в звязку з чим суд вважає доведеним факт поставки товару товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Арда» та прийняття його відповідачем на умовах, встановлених Договором.

У відповідності до ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як убачається з матеріалів справи та встановлено вище відповідно до п.3.2. Договору Покупець здійснює оплату за поставлений товар протягом 14 календарних днів з дати отримання товару.

Враховуючи відсутність доказів оплати поставленого товару станом на день вирішення даної справи, вимоги про стягнення суми основного боргу в розмірі 1761,09 грн. визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання).

Згідно п. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобовязання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Стаття 611 Цивільного кодексу України встановлює, що у разі порушення зобовязання, настають наслідки, передбачені договором або законом.

Згідно ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобовязання, на вимогу кредитора зобовязаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи викладені обставини, вимоги позивача про стягнення з відповідача відсотків річних та втрат від інфляції є правомірними та підлягають задоволенню в повному обсязі, відсотки річних в розмірі 68,61 грн., втрати від інфляції в розмірі 221,04 грн.

Статтею 546 ЦК України передбачено, що виконання зобовязання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобовязання.

Згідно п. 5.5. Договору, у випадку порушення Покупцем строків, визначених п. 3.2. Договору, Покупець оплачує Постачальникові неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення. Неустойка нараховується та сплачується за весь період невиконання або неналежного виконання Покупцем своїх зобовязань включаючи день повного розрахунку за поставлений товар.

Оскільки судом встановлено факт порушення відповідачем його грошового зобовязання, вимоги позивача про стягнення з відповідача суми неустойки підлягають задоволенню за розрахунком позивача в сумі 201,10 грн.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач не скористався наданим правом на судовий захист, представник в судове засідання не зявився проти доводів позивача не заперечив.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу підлягають стягненню з відповідача на користь позивача в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, договором сторін, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (03151, АДРЕСА_1; код НОМЕР_1 з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Арда-Трейдинг»(52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Миру, 29, кв. 28; код 37029549) 2 251 (дві тисячі двісті пятдесят одна) грн. 84 коп., з яких 1761 (одна тисяча сімсот шістдесят одна) грн. 09 коп. - основного боргу, 221 (одну тисячу пятсот шістдесят шість гривень сорок пять копійок) грн. 04 коп. - інфляційних втрат, 68 (шістдесят вісім) грн. 61 коп. - 3 % річних, 201 (двісті одна) грн. 10 коп. неустойки, а також 102 (сто дві) грн. 00 коп. - державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Після набрання рішенням по справі законної сили видати наказ.


Суддя О. С. Копитова

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×