Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%AM, %30 %193 %2017 %03:%Май

Коли підриємець і поліція безграмотні - Позовна заява про захист прав споживачів

Оцените материал
(1 Голосовать)
Я намагався вирішити цей конфлікт не доводячи його до суду. З цією метою надсилав пропозицію укласти мирову угоду, відповіді на яку не отримав. Прочитати її можна тут http://ut.kiev.ua/yuridicheskaya-praktika/item/2054-propozitsiya-ukladennya-mirovoyi-ugodi-pidpriemtsyu-v-spravi-pro-zahist-prav-spozhivachiv.html
А відтак, треба звертатися до суду і

в такий спосіб примусити відповідача-підприємця поважати закон і споживачів.

Запит на отримання інформації для доказування в даній справі можна почитати тут http://ut.kiev.ua/yuridicheskaya-praktika/item/2058-zapit-na-otrimannya-informatsiyi-v-golovne-upravlinnya-natsionalnoyi-politsiyi-u-misti-kievi.html


 

Дніпровський районний суд м. Києва

02105, м. Київ, вул. Сергієнка, 3

 

Позивач

Кізіма Ігор Віталійович

02090, м. Київ, вул. Празька, 3

Тел.: (063) 539-42-13, (096) 545-40-33, (095) 573-20-30

 

Відповідач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ціна позову

 

Фізична особа-підприємець

Гаркуша Володимир Валентинович

місце проживання, згідно ЄДРПОУ:

18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська,

буд. 1, кв. 3

ідентифікаційний номер: 3162424096

фактичне місцезнаходження прокату та місце заподіяння шкоди:

04080, м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 13д

тел.: +38 (096) 766-52-80

 

 

100 000 (сто тисяч) грн.

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про захист прав споживача

 

Підсудність.

Вирішуючи питання територіальної підсудності, суди повинні керуватися нормами розд. III гл. 1 ЦПК (статті 107 - 117) і враховувати, що відповідно до ч. 5 ст. 110 ЦПК позивачу в справах про захист прав споживачів надано право на свій розсуд пред'являти позов: за місцезнаходженням відповідача, за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору (за винятком виключної підсудності).

Я користуючись цим правом, обираю Дніпровський районний суд м. Києва – за місцем реєстрації позивача.

Обставини справи та нормативно-правове обґрунтування позову.

25 травня 2017 року я звернувся до підприємця-відповідача з питань прокату фото-відеотехніки  за допомогою його сайту https://rental.com.ua/

26 травня 2017 року, я відвідав їх пункт прокату (м. Київ, вул.. Кирилівська, 13д). В укладанні договору мені було відмовлено у досить хитрий спосіб – мені не говорили ні «так», ні – «ні», і постійно намагаючись мене здихатися – радили звернутися в інше місце.

Переконати особисто в своїй правоті працівника пункту прокату в мене не вийшло, і я попросив надати мені книгу скарг та пропозицій. В чому мені було відмовлено. Тоді я попросив показати мені куточок споживача, так як хотів отримати інформацію про суб’єкта господарювання, який надає відповідні послуги прокату. В цьому мені теж було відмовлено. З метою припинити правопорушення і негайно відновити свої права, я викликав поліцію по телефону «102» об 14.20.

Наряд поліції не зміг сприяти мені у отриманні інформації про ту особу, яка надає послуги прокату за зазначеною вище адресою. Куточку споживача в приміщенні пункту прокату не було, чому свідками став також наряд поліції.

Щоби отримати адресу суб’єкта господарювання, я вимушений був чергувати неподалік їх пункту прокату і в одних добрих людей я випросив сфотографувати дані підприємця з їх договору прокату.

Однак навіть в цьому договорі підприємець-відповідач не вказав своєї дійсної адреси. Лише за допомогою ЄДРПОУ по ідентифікаційному номеру я з’ясував, що відповідач – ФОП зареєстрований у м. Черкаси. Тобто, всіх своїх клієнтів відповідач вводить в оману щодо зазначення власних реквізитів, надавати які він зобов’язаний негайно і в повному обсязі на першу ж вимогу споживача.

Таким чином, я вважаю, що по відношенню до мене відповідач порушив п. 4 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про права споживачів», а саме проігнорував те, що споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про виробника (виконавця, продавця).

Згідно з п. 22 ч. 1 ст. 1 Закону № 1023-XII споживач - це фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних із підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

Я мав намір замовити фото-відео-техніку в прокат. Тому я є споживачем у розумінні ЗУ «Про захист споживачів» та відповідної практики судів.

Згідно зі ст. 178 ГК України, ст. 633 ЦК України суб'єкт господарювання, який відповідно до закону та своїх установчих документів зобов'язаний здійснювати виконання робіт, надання послуг або продаж товарів кожному, хто до нього звертається на законних підставах, не має права відмовити у виконанні робіт, наданні послуг, продажу товару за наявності у нього такої можливості або надавати перевагу одному споживачеві перед іншими, крім випадків, передбачених законодавством. Кабінет Міністрів України може у визначених законом випадках видавати правила, обов'язкові для сторін публічного зобов'язання, у тому числі щодо встановлення або регулювання цін. Умови зобов'язання, що не відповідають цим правилам або встановленим цінам, є недійсними.

Протиправні діяннями відповідача та його працівників є такими, бо порушують також наведені нижче норми законодавства України (витяги):

ЦКУ. Стаття 787. Договір прокату

3. Договір прокату є публічним договором.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
                   від 15 червня 2006 р. N 833
                               Київ
               Про затвердження Порядку провадження
         торговельної діяльності та правил торговельного
            обслуговування на ринку споживчих товарів

10. Суб'єкти господарювання повинні забезпечити: наявність на  видному та доступному місці куточка покупця,  в якому  розміщується  інформація  про  найменування  власника   або
уповноваженого ним органу,  книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів; На   вимогу   споживача  (покупця)  відповідальний  працівник суб'єкта  господарювання  повинен  надати  йому цей Порядок, Закон України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), санітарні норми, правила  продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб'єкта  господарювання.  {  Абзац  шостий  пункту 10 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  N  706  (  706-2011-п ) від 29.06.2011, N 136 ( 136-2017-п ) від 10.03.2017 }

 

УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
               ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
                            Н А К А З
 N 46 від 16.12.99                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      17 січня 2000 року
 vd991216 vn46                        за N 25/4246
 

               Про  затвердження  Порядку надання у  тимчасове  користування   громадянам
               предметів       культурно-побутового                призначення та господарського вжитку

 

2.13. У   пунктах   прокату   (підприємстві,  організації)  у зручному для огляду місці повинні бути:

     правила побутового обслуговування населення;      цей Порядок або виписка з нього;

     тарифи на  прокат  предметів культурно-побутового призначення
та господарського вжитку, які затверджені у встановленому порядку;      асортимент (перелік) предметів прокату;      журнал обліку запиту та пропозицій на предмети прокату;

     перелік осіб,  які мають право позачергового і першочергового
обслуговування;      зразки заповнення бланків  установленої форми;      повне найменування   суб'єкта   підприємницької   діяльності, прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника), інформація про персонал,  який  обслуговує замовників,  номери телефонів місцевих
органів виконавчої влади та  відповідних  державних  органів,  які здійснюють захист прав споживачів;

              Докази і доказування.

При вирішенні спорів про захист прав споживачів слід ураховувати, що тягар доказування обставин, які звільняють від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язання, в тому числі й за спричинену шкоду, лежить на підприємцеві, що обслуговує споживачів.

Докази, за допомогою яких я доводитиму свою правову позицію по справі та обґрунтовуватиму позовні вимоги:

А) речовий доказ (надам безпосередньо під час судового засідання) – диск із відеозаписом розмови наряду поліції, позивача та відповідача, його працівників, який доведе:

1) що мені було відмовлено у надані інформацію про особу, що надає послуги прокату;

2) що куточка споживача у пункті прокату не було;

3) що наряд поліції не зміг на місці відновити моє порушене право та припинити правопорушення;

4) що мені було відмовлено в обслуговуванні (укладенні договору побутового підряду).

За ст. 65 ЦПК речовими доказами є предмети матеріального світу, що містять інформацію про обставини, які мають значення для справи. Речовими доказами є також магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про обставини, що мають значення для справи.

Б) покази свідків, які на даний, час для унеможливлення тиску на них, не можу розголосити. Я забезпечу їх явку безпосередньо до суду.

В) у спосіб допиту мене в якості свідка під присягу свідка. Про що додаю клопотання.

Г) заявою про витребування доказів, інформації у відповідача, хто з його працівників був присутній при конфлікті зі мною, з метою допиту їх в якості свідків.

Пленум Верховного Суду України в п. 2 постанови Пленуму від 31 березня 1995 р. № 4 "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" (із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму від 25 травня 2001 р. № 5, від 27 лютого 2009 р. № 1) надав роз'яснення, що спори про відшкодування заподіяної фізичній чи юридичній особі моральної (немайнової) шкоди розглядаються, коли право на відшкодування моральної шкоди безпосередньо передбачене нормами Конституції або випливає з її положень, або закріплене законодавством, яке встановлює відповідальність за заподіяння моральної шкоди.

Внаслідок протиправних діянь відповідача мені завдано значної моральної шкоди, оскільки підприємець не лише не надав мені інформації про себе, він виставив мене ідіотом перед нарядом поліції, також у поясненні наряду поліції намагався подати обставини так, що я хуліганив і непристойно вів себе. Після виклику поліції один з працівників відповідача викрикнув «Викличте охорону та викиньте його звідси». Це також завдало мені побоювання за своє життя і здоров’я.

 Зухвалість і впевненість у своїй безкарності підприємця, примушує мене весь час почувати себе ніяково. Мені б плюнути та розтерти. І забути цю ситуацію, однак кожного дня я безперервно програю у думках цю ситуацію і знову і знову відчуваю дискомфорт, хвилювання і тривогу від протиправної поведінки щодо мене.

Намагаючись заспокоїтися, я придбав собі ліки (валірянку та пірацетам). Однак, оскільки стан після стресу, зазнаного під час конфлікту з відповідачем, не проходить, також вимушений звернуся до лікаря за професійним лікуванням.

Розмір завданої шкоди, я також пов’язую з часом, який я маю витрачати на відновлення порушеного права, адже добровільно, навіть з нарядом поліції, поновити мої права підприємець-відповідач відмовився.

Під шкодою, що має бути відшкодована, розуміють або зменшення блага потерпілого внаслідок порушення його матеріальних прав або зниження нематеріальних благ (рівня життя, здоров’я тощо).

Чинним законодавством (ч.1 ст.1166, ч.1 ст.1167 ЦК ) передбачено право юридичної та фізичної особи на відшкодування майнової шкоди, завданої неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи; шкоди, завданої майну фізичної або юридичної особи; моральної шкоди, завданої фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю.

 Судовий збір.

Неодноразово суд касаційної інстанції вказував, що при поданні подібних позовів у питанні оплати судового збору слід керуватись ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів», а не ст. 5 ЗУ «Про судовий збір».   

Враховуючи вказане та керуючись Конституцією України, ЗУ «Про захист прав споживачів», а також  зазначеним вище законодавством України

 

ПРОШУ:

 

- у питанні оплати судового збору керуватись ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів», а не ст. 5 ЗУ «Про судовий збір», як про це неодноразово наголошував суд касаційної інстанції;

- допитати мене в якості свідка, відповідно до доданого клопотання;

- тягар доказування покласти на відповідача;

- спонукати відповідача укласти з позивачем договір побутового підряду фото-відео техніки протягом місяця з часу вступу рішення в законну силу;

- зобов’язати відповідача обладнати у місці своєї підприємницької діяльності з прокату (м. Київ, вул. Кирилівська, 13д) куточок споживача та провести відповідне навчання працівників правилам обслуговування споживачів у пунктах прокату;

- стягнути з відповідача моральну шкоду, завдану протиправними діяннями у розмірі 100 000 (сто тисяч)грн.

 

Додатки:

 

Клопотання про допит позивача в якості свідка;

Копія паспорта позивача для вирішення питання підсудності за місцем реєстрації позивача;

Копія реквізитів відповідача з договору;

Витяг з ЄРДПОУ щодо Гаркуші В.В.

Копія фіскального чеку про купівлю ліків.

 

 

30.05.2017 року                                                                        Кізіма І.В.

 

 

 

Дніпровський районний суд м. Києва

02105, м. Київ, вул. Сергієнка, 3

 

Позивач

Кізіма Ігор Віталійович

02090, м. Київ, вул. Празька, 3

Тел.: (063) 539-42-13, (096) 545-40-33, (095) 573-20-30

 

Відповідач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ціна позову

 

Фізична особа-підприємець

Гаркуша Володимир Валентинович

місце проживання, згідно ЄДРПОУ:

18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська,

буд. 1, кв. 3

ідентифікаційний код: 3162424096

фактичне місцезнаходження прокату та місце заподіяння шкоди:

04080, м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 13д

тел.: +38 (096) 766-52-80

 

100 000 (сто тисяч) грн.

 

 

Клопотання

про допит позивача у якості свідка під присягу

 

Відповідно до ст. 184 ЦПК України позивач може бути допитаний як свідок про відомі йому обставини справи, що мають значення для вирішення справи.

Прошу допитати мені в якості свідка під присягу свідка про обставини, зазначені в позовній заяві, зокрема щодо конфлікту між мною (споживачем) і відповідачем (підприємцем)

Про це надаю свою згоду.

 

 30.05.2017 року                                                                        Кізіма І.В.

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×