Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%AM, %15 %337 %2019 %07:%Март

Позовна заява до Господарського суду м. Києва за новим ГПК України - зразок

Оцените материал
(2 голосов)

ТОВ «Пром інвест» (позивач-1) у Позовній заяві до Господарського суду м. Києва за новим ГПК України - - направляло рекомендований лист  з описом вкладення - 0311211271760 - до Господарського суду Київської області (поштове відділення 01032) суддя Петров О.В., справа № 111/2214/11, однак воно було повернуте за зворотною адресою відправнику 24.01.2019 року без пояснення причин повернення. На конверті, чи в будь-якій іншій формі відсутнє зазначення причин повернення.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 Позовна заява до Господарського суду м. Києва за новим ГПК України - зразок

Щодо юрисдикції (підсудності)

Згідно ст. 20 ГПК України справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів, це справи зокрема, у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб’єктів господарювання та їх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності, крім актів (рішень) суб’єктів владних повноважень, прийнятих на виконання їхніх владних управлінських функцій, та спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем.

Відповідно ч. 5 ст. 30 ГПК України спори, у яких відповідачем є Кабінет Міністрів України, міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються місцевим господарським судом, юрисдикція якого поширюється на місто Київ.

 

Відтак, господарському суду м. Києва підсудна дана позовна заява.

 

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

 Позовна заява до Господарського суду м. Києва за новим ГПК України - зразок

ТОВ «Пром інвест» (позивач-1) направляло рекомендований лист  з описом вкладення - 0311211271760 - до Господарського суду Київської області (поштове відділення 01032) суддя Петров О.В., справа № 111/2214/11, однак воно було повернуте за зворотною адресою відправнику 24.01.2019 року без пояснення причин повернення. На конверті, чи в будь-якій іншій формі відсутнє зазначення причин повернення.

Таким чином, позивачі вважають протиправним:

1) не зазначення на конверті чи у інший спосіб причин повернення кореспонденції відправнику;

2) не отримання листа адресатом.

Вказане суттєво порушило права як ТОВ «Пром інвест» (позивач-1), так і Пром інвест ФестLLC (позивач-2).

Пром інвест ФестLLC є солідарним кредитором у вимогах до відповідачів разом з ТОВ «Пром інвест», так як 99,95% статутного капіталу ТОВ «Пром інвест» належить Пром інвест ФестLLC і є іноземною інвестицію.

Протиправними діяннями відповідачів завдано прямої шкоди як інвестору - Пром інвест ФестLLC, так і створеному на основі цих інвестицій ТОВ «Пром інвест».

 Позовна заява до Господарського суду м. Києва за новим ГПК України - зразок

А відтак у Позивача-1 і Позивача-2 є право заявляти солідарну вимогу. Відповідно до ст.ст. 541, 542 ЦК України солідарна вимога виникає у випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета зобов'язання, а у разі солідарної вимоги кредиторів (солідарних кредиторів) кожний із кредиторів має право пред'явити боржникові вимогу у повному обсязі.

Отже, Пром інвест ФестLLC на рівні з ТОВ «Пром інвест» має право пред’явити цей позов до відповідачів.

Через те, що суд не отримав рекомендований лист 0311211271760 з вкладенням клопотання про перенесення/відкладення розгляду справи у зв’язку з подачею касаційної скарги - закрив підготовче провадження у справі.

А відтак, Позивачами було втрачено можливість вчасно (на стадії підготовчого провадження) заявити про дослідження судом всіх необхідних доказів чи зупинити/відкласти розгляд справи до перегляду справи касаційним судом).

Оскільки через те, що кореспонденцію – рекомендований лист - 0311211271760 – адресат не отримав, суддя перейшов до розгляду справи по суті, а позивачі втратили можливість надати суду всі докази і обґрунтувати належним чином свої вимоги у судовій справі № 111/2214/11, а відтак втратили можливість отримати компенсацію за позовною вимогою у цій справі у розмірі 1 861 155 (один мільйон вісімсот шістдесят одна тисяча сто п’ятдесят п’ять) грн.

 Позовна заява до Господарського суду м. Києва за новим ГПК України - зразок

Отже, саме такий розмір шкоди завдано нам відповідачами.

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ОСКАРЖУВАНИМИ РІШЕННЯМИ, ДІЯМИ ТА БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ  ПРАВ, ІНТЕРЕСІВ ПОЗИВАЧІВ

 

06.03.2019 року наш представник за довіреністю подав скаргу до центрального відділення «УКРПОШТА», після того як скаргу відмовилося приймати відділення УКПОШТА 01032.

Оскільки працівник відповідача у віконечку з написом «Адміністрація» відмовилася прийняти скаргу належним чином, позивачі вважають на недоречність очікування від відповідача-1 відповіді, а прийняли рішення, згідно ст. 55 Конституції України, звернутися безпосередньо до суду.

Згідно ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Поняття шкоди в главі 82 Цивільного кодексу не визначається. Не визначається воно і в інших положеннях цивільного законодавства. В Юридичній енциклопедії майнова шкода визначається як «зменшення чи знищення майнового суб’єктивного права, охоронюваного законом інтересу чи майнового блага, що спричиняє втрати у потерпілого». У судовій практиці вважається за можливе при визначенні наявності та обсягу шкоди, що завдана особі та підлягає відшкодуванню, керуватись визначенням збитків, що наводиться у ч. 2 ст. 22 ЦК (якщо шкода не відшкодовується в натурі).

Згідно ч. 2 ст. 22 ЦК України збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Збитки також відшкодовуються (ч. 3 ст. 22 ЦК України) у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

 

Про причинний зв’язок між діяннями відповідача-1, що завдали шкоди, та шкодою

  Позовна заява до Господарського суду м. Києва за новим ГПК України - зразок

Відповідно до ст. 623 і 22 ЦК України, відшкодуванню підлягають завдані збитки, тобто збитки, причиною яких є порушення зобов’язання, якого припустився боржник. Отже, між цим порушенням та збитками (шкодою) має бути причинний зв’язок. За його наявності збитки підлягають відшкодуванню. За відсутності такого зв’язку збитки не відшкодовуються. При вирішенні питання про наявність чи відсутність причинного зв’язку слід враховувати, що існує зв’язок саме між порушенням зобов’язання (доставити кореспонденцію адресату вчасно) та шкідливими наслідками (шкодою), завданою недоставлянням кореспонденції позивачам.

Таким чином:

1) повний обсяг шкоди завданої відповідачами – це ціна позову у справі № 111/2214/11 - 1 861 155 (один мільйон вісімсот шістдесят одна тисяча сто п’ятдесят п’ять) грн.

2) довести свою невинуватість у завдані цієї шкоди мають саме відповідачі.

 

Щодо розміру шкоди заявленого у справі № 111/2214/11

  Позовна заява до Господарського суду м. Києва за новим ГПК України - зразок

У справі № 111/2214/11 позивачі подали заяву про уточнення позову та збільшення позовних вимог (згідно ст.ст. 46, 173, 177 ГПК України) від 05.10.2018 року, в якій зокрема просили приєднати до матеріалів справи та оцінити поряд з іншими доказами нотаріально завірену заяву свідка – Т.М. – який підтверджує факт існування письмової згоди відповідача на проведення ремонтних робіт та поліпшення предмету оренди, оригінал якої зник через протиправні діяння зловмисників, зокрема колишнього директора ТОВ «Пром інвест». Аналізуючи титульний аркуш з погодженням проекту поліпшень від відповідача, технічне завдання для такого поліпшення та архітектурі рішення, виконані підрядником разом з висновком судового експерта доходиш єдиного обґрунтованого та логічного висновку, що виявленні та оцінені судовим експертом поліпшення предмету оренди погодженні відповідачем у належний спосіб (існував оригінал письмового погодження до викрадення зловмисниками з числа керівництва ТОВ «Пром інвест» та ПАТ ..

Також позивачі подавали з вказаною заявою до суду заяви свідків (оригінали) .Ю.Н., .З.Н., що свідчать про вчинення перешкод позивачам зі сторони ...., а також оригінал заяви свідка .Т.М.

Окрім цього, заявою про уточнення позову та збільшення позовних вимог (згідно ст.ст. 46, 173, 177 ГПК України) від 05.10.2018 року позивачі, в строк передбачений законодавством подавали й інші докази, яких не було в матеріалах справи, на підтвердження своєї правової позиції по справі. А саме:

- Опис обладнання № 1 до заяви про уточнення позову та збільшення позовних вимог від 05.10.2018 року – 5 арк.;

- Копії актів про перешкоджання доступу інвентаризаційній комісії від Позивача-1 від 03.08.2016 року; Акту про не допуск на територію інвентаризаційній комісії від 01.08.2016 року; Вимоги про усунення перешкод від 03.08.2016 року - 3 арк.;

- Копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань  – 1 арк.;

- Копія довідки про реєстрацію іноземної інвестиції – 1 арк.

- Копія інвентаризаційного опису основних засобів ТОВ «Пром інвест»  - 24 арк.;

- Копії наших заяв, повідомлень та звернень в правоохоронні органи звернень до правоохоронних органів – 19 арк.

Оскільки суд залишив заяву про уточнення позову та збільшення позовних вимог (згідно ст.ст. 46, 173, 177 ГПК України) від 05.10.2018 року без розгляду, позивачі оскаржували її аж до Касаційного господарського суду включно.

А отже, й виникла необхідність повідомити суд першої інстанції про неможливість розгляду справи до перегляду скарги в касаційній інстанції.

Однак, через протиправні діяння відповідачів наше клопотання про відкладення розгляду справи так і не надійшло до суду.

А відтак, позивачі втратили можливість довести і аргументувати суду свої вимоги щодо стягнення витрат на поліпшення орендованого майна у справі № 111/2214/11 та повернення інвестиції, а саме витрат у сумі 1 861 155 (один мільйон вісімсот шістдесят одна тисяча сто п’ятдесят п’ять) грн. на поліпшення орендованого майна за спірним договором.

Держава Україна надавала не просто гарантії, а підвищенні гарантії Позивачу-2 захисту інтересів інвестора та здійснених інвестицій. Можливість повернення іноземної інвестиції нерезиденту (тобто, Позивачу-2) передбачена ст. 11 ЗУ «Про режим іноземного інвестування», де зазначено, що у разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій у натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного капіталу) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України. Аналогічні норми встановлені й у ч. 1 ст. 399 ГКУ.

Згідно ЗУ «Про інвестиційну діяльність»: інвестор має право володіти,  користуватися і розпоряджатися об'єктами  та  результатами  інвестицій (ч. 5 ст. 7); Держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів  її суб'єктів (ч. 1 ст. 18); захист інвестицій - це комплекс організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на створення умов,  які сприяють збереженню інвестицій, досягненню  цілі  внесення  інвестицій, ефективній діяльності  об'єктів  інвестування  та  реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів,  у тому числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестицій (ч. 1 ст. 19).

Наряду з вказаним, ч. 2 ст. 19 ЗУ «Про інвестиційну діяльність» вказує, що інвестиції  не  можуть  бути  безоплатно  націоналізовані, реквізовані  або до них не можуть бути застосовані заходи, тотожні за наслідками. Саме «тотожними за наслідками заходами» і є протиправне привласнення іноземної інвестиції відповідачем.

 

Аргументація позовних вимог до відповідача-1 та відповідача-2

  Позовна заява до Господарського суду м. Києва за новим ГПК України - зразок

Солідарні зобов'язання виникають тоді, коли вони передбачені договором, встановлені законом чи іншими правовими актами, зокрема при неподільності предмета зобов'язання. Якщо, наприклад, у такому зобов'язанні є один кредитор і кілька боржників, то кредитор має право вимагати виконання як від усіх боржників разом, так і від кожного з них окремо, причому як повністю, так і в частині боргу. Не одержавши повного задоволення своїх вимог від одного із солідарних боржників, кредитор має право вимагати неодержане з решти солідарних боржників. Усі боржники залишаються зобов'язаними доти, доки зобов'язання не буде виконано повністю. Виконання солідарного зобов'язання повністю одним із боржників звільняє решту боржників від сплати боргу кредиторові (ст. 543 ЦК України). Отже, при порушенні солідарного обов'язку настає солідарна відповідальність, за якої кредитор може вимагати сплати неустойки або відшкодування збитків як від усіх боржників разом, так і з кожного з них окремо.

Згідно ст. 543 ЦК України у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Солідарна відповідальність настає у випадках, прямо передбачених законом чи договором. Відповідно ч. 1 ст. 1190 ЦК України особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим.

Відповідач-1 саме через неналежний контроль і організацію його роботи Відповідачем-2 разом завдали шкоди позивачам (є солідарними боржниками), а відтак мають нести солідарну відповідальність.

 

Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат

 

Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи – 30 000 грн.

 

Підтвердження того, що не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав

 

Цим позивач-1 та позивач-2 підтверджує про те, що ними не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

 

Враховуючи вказане та керуючись ЦК України, ГПК України, ЗУ «Про інвестиційну діяльність», ЗУ «Про режим іноземного інвестування»

 

ПРОШУ:

 

-  прийняти цю заяву до розгляду та звільнити позивачів від сплати судового збору за позовними вимогами, пов’язаними із поверненням іноземної інвестиції;

- стягнути солідарно на користь Пром інвест ФестLLC та Товариства з обмеженою відповідальністю «Пром інвест» з відповідачів 1 861 155 (один мільйон вісімсот шістдесят одна тисяча сто п’ятдесят п’ять) грн.

 

 

ДОДАТКИ:

 

1. Копія довідки про реєстрацію іноземної інвестиції – 1 арк.;

2. Копія заяви про уточнення позову та збільшення позовних вимог (згідно ст.ст. 46, 173, 177 ГПК України) від 05.10.2018 року – 14 арк.

3. Копія скріншоту сайта УКРОШТА про рух листа зі сторінки «Відстеження» – 1 арк.;

4. Копія конверту повернутого відправлення – 1 арк.;

5. Копія опису вкладення – 1 арк.

6. Копія кореспонденції (листа) вкладеного до поштового відправлення 0311211271760 і не доставленого адресату - ___;

7. Оригінал довіреності на самопредстваництво позивача-2 Кізіми І.В. – 1 арк.;

8. Копія скарги на ім’я УКРПОШТА;

9. Примірники  позовної заяви і доданих до неї документів для відповідачів – 2 примірники.

 

 

13.03.2019                                                 представник Кізіма І.В.

 


 

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×