Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%AM, %31 %272 %2019 %05:%Март

Заява у порядку ст. 442 ЦПК України щодо заміну боржника у виконавчому провадженні

Оцените материал
(1 Голосовать)

Печерським районним судом м. Києва 01 жовтня 2015року ухвалено рішення по справі №717/24165/15-ц про стягнення коштів з ПАТ «КБ Фінансова ініціатива» на мою користь. Рішення до цього часу не виконане. Згідно ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

                                                                                

 

Печерський  районний суд міста Києва

 

 

Справа №751/21761/11-ц

Виконавче провадження № 51318169

 

Стягувач

....

Представник Кізіма Ігор Віталійович

02090, м. Київ, Празька, 3 кв. 23

Боржник

ПАТ «КБ Фінансова ініціатива»

Ідентифікаційний код  33299878

03150, м. Київ, вул. Щорса, буд 7/9

тел.: 0 800-60-60-60

імеїл: Info@the-bank. com.ua

 

Відділ ДВС

Печерський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ

01011, місто Київ, вулиця Різницька, будинок 11-Б.

Телефон: (044 ) 280-79-92 (канцелярія відділу), (044) 280-98-58, (044) 280-81-03, (044) 280-79-17, (044) 280-96-17, (093) 763-74-43

 

 

Заінтересовані особи

 

ТОВ «Інвест-Сервіс»

Ідентифікаційний код 32302638

03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 150, прим.17

 

 

 

 

Заява

у порядку ст. 442 ЦПК України щодо заміну боржника у виконавчому провадженні

 

Печерським районним судом м. Києва 01 жовтня 2015року ухвалено рішення по справі №717/24165/15-ц про стягнення коштів з ПАТ «КБ Фінансова ініціатива» на мою користь. Рішення до цього часу не виконане.

Згідно ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

 

Заява

у порядку ст. 442 ЦПК України щодо заміну боржника у виконавчому провадженні

 

Внаслідок численного та грубого порушення банком «Фінансова ініціатива» депозитних договорів та інших рахунків, які передбачали без обмежень і в будь-який час знімати та поповнювати кошти  рахунків, я звернувся в суд з позовом до банку оскільки на момент порушення моїх прав, в Україні не було відомо про власників істотної участі банку, які відповідальні за діяльність банків.  

Цивільно-процесуальне законодавство України (ст. 2 ЦПК України) передбачає, що обов’язковість судового рішення є одним з принципів  цивільного судочинства.

Стаття 9 Конституції України визначає, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка є частиною національного законодавства України, гарантує кожному право на звернення до суду з позовом стосовно будь-яких його цивільних прав та обов’язків. Таким чином, ця стаття проголошує «право на суд», одним з аспектів якого є право на доступ, тобто право подати позов з приводу цивільно-правових питань до суду. Проте, як зауважує Європейський Суд з прав людини, це право було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов’язкову силу, не виконувалося на шкоду одній зі сторін.

Отже, між мною та банком-боржником виникли правовідносини, які носять зобов’язальний характер, який в силу рішення суду, зобов’язаний надати мені кошти за рішенням суду в сумі 25 157,49гр. та 11 136,81 доларів США. 

Ст. 58 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» передбачає що банк, відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном відповідно до законодавства. Власники істотної участі зобов'язані вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку. Пов’язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку( в даному випадку невиконання фінансових зобов’язань), або доведення банку до неплатоспроможності несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Заява

у порядку ст. 442 ЦПК України щодо заміну боржника у виконавчому провадженні

 

Ст. 1166 ЦК України встановлено  що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Оскільки, власники істотної участі - це особи, які спільно володіють часткою статутного капіталу банку, за законом кожний власник істотної участі зобов'язаний підтримувати норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку на рівні, встановленому НБУ, та вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку, - вони є особами, які несуть солідарний обов'язок за зобов'язаннями банку, адже предмет зобов'язання є неподільним (ст. 541 ЦК України).   За інформацією сайта НБУ, з виписки з ЄДРПОУ, на сторінці структура власників банків – власниками істотної участі банку-боржника є ТОВ «Інвест-Сервіс» (якому належить 100% акцій банку).

 

ДОВЕДЕННЯ ВИНИ ВЛАСНИКА ІСТОТНОЇ УЧАСТІ

За порушення нормативних актів НБУ і інших законів України, здійснення ризикових операцій що призводять до неплатоспроможності банку та порушення прав вкладника ( нанесення збитків)  -   власник істотної участі банку (акціонер)  несе відповідальність.

Ст. 58 «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що власники істотної участі зобов'язані вживати своєчасних заходів для запобігання настання неплатоспроможності банку. Пов’язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку або доведення банку до неплатоспроможності несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Власниками істотної участі визнаються особи які мають незалежну від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність фінустанови, що підтверджується офіційними документами, зокрема статутом банку. Пов’язаними з банком особи є ті акціонери, які самостійно чи спільно з іншими особами володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу та /або права голосу.

На сайті НБУ (в розділі структура власників банку) зазначено що власником істотної участі банку ПАТ КБ Фінансова ініціатива  на 100% є  ТОВ «Інвест-сервіс». Вказане також підтверджується доданим до цієї заяви витягом з ЄДРПОУ.

Відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» власники 10% і більше акцій можуть реалізувати своє право на управління банком, шляхом:

- ініціювання скликання позачергових загальних зборів,

- здійснення впливу на формування порядку денного загальних зборів,

- використання можливості не частіше 2-х разів на рік вимагати проведення аудиторської перевірки банку а також спеціальної перевірки його фінансово-господарської діяльності.

Отже, оскільки акціонер банку володіючи всіма акціями має значний вплив на банк,  дійснює контроль над банком, а значить він відповідальний за фінансово-господарське становище банку.

Заява

у порядку ст. 442 ЦПК України щодо заміну боржника у виконавчому провадженні

 

Згідно із п.10.2.23 статуту банку-боржника (текст якого розміщений на сайті банку, у розділі звітність емітента цінних паперів) у розділі статуту «Загальні збори акціонерів банку» - зазначено, що загальні збори, як найвищий орган управління банку, можуть розглядати та затверджувати будь-які питання діяльності банку, в тому числі і віднесенні до компетенції (в тому числі виключної компетенції). Крім того, загальні збори акціонерів (в данному випадку одного акціонера) є обов’язкові для виконання всіма органами управління і посадовими особами банку. Отже акціонер ТОВ «Інвест-сервіс» володіючи всіма акціями банку - є найвищим органом управління банку, бенефіціаром та контролером банку, визначає напрямки його діяльності, в тому числі у питаннях виключної компетенції. Натомість «Правління банку» згідно із статутом є лише виконавчим органом. п.7 в частині «Зобов’язання» статуту встановлено, що за ризик можливих негативних наслідків, відповідальність за них у разі неналежного виконання вказаних обов’язків – несе акціонер банку. Оскільки, в результаті порушення нормативних актів НБУ або здійснення інших ризикових операцій, банк визнано неплатоспроможним – то власник істотної участі (акціонер), відповідно ст.58 «Про банки і банківську діяльність», відповідальний за настання вищевказаних  негативних насідків, в тому числі і за порушенні права вкладника та нанесення збитків.

Отже, ТОВ «Інвест-сервіс» є власником істотної участі банку, 100% акціонером та контролером банку з будь-яких питань діяльності банку, найвищим органом управління. Згідно п.7 статуту «Зобов’язання» акціонер відповідальний за ризик можливих негативних наслідків. Згідно ст..58 «Про банки і банківську діяльність» акціонер відповідальний за неплатоспроможність банку, а саме: незабезпечення своєчасних та  необхідних  заходів для фінансової стабільності банку.

Власник істотної участі банку  ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», ТОВ «Інвест-сервіс» зобов’язаний був здійснити  необхідні дії для фінансової стабільності банку  -  але не забезпечив.  На сайті НБУ (прес-реліз) щодо банку ПАТ КБ Фінансова ініціатива знаходиться повідомлення, що банк з лютого 2015р та впродовж 180 днів, тобто до 23 червня 2015р. був зобов’язаний привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України. Проте, власником істотної участі банку зупинити відплив коштів, стабілізувати ліквідність так і не вдалося. Рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних прийнято рішенням НБУ (постановою №408) відносно банку, в тому числі і на підставі ст.ст. 75, 76 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

Зокрема ст. 75 застосовується у випадках.:

- п.1) регулятивний капітал банку нижче встановленого нормативно-правовими актами НБУ, значення достатності (адекватність) регулятивного капіталу нижче встановленого НБУ;

-п.2)банк не виконав вимогу вкладника або іншого кредитора;

-п.5)банк немає ефективних та адекватних систем внутрішнього контролю та /або управління ризиками, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів.

- та ін..

ст.76 застосовується у випадках:

-п.1) не приведення банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, в тому числі нормативно-правових актів НБУ;

-п.2) зменшення розміру регулятивного капіталу або нормативів капіталу до однієї третини від мінімального рівня, встановленого законом та/або нормативно-правовими актами НБУ;

-п.3) невиконання банком протягом п’яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами;

- та ін..

Згідно із  п.5.10 Статуту банку-боржника передбачено – що банк немає права без згоди НБУ зменшувати розмір регулятивного капіталу, нижче мінімального встановленого рівня. В тексті статуту «Зобов’язання» п.2 визначено - що акціонер  повинен виконувати свої зобов’язання перед банком в тому числі пов’язані з майновою участю. Отже, для запобігання неплатоспроможності акціонер зобов’язаний був забезпечити фінансову стабільність банку підтримувати необхідну кількість статутного і регулятивного капіталу, але не забезпечив.

Заява

у порядку ст. 442 ЦПК України щодо заміну боржника у виконавчому провадженні

 

Невжиття необхідних заходів акціонером щодо наявності коштів в банку, підтверджується тим, що я неодноразово звертався за власними коштами до банку (які, згідно з депозитними договорами повинні видаватись на вимогу в будь-який момент мого звернення) проте,  банк неодноразово відмовляв у їх видачі,  оскільки був неспроможний видати заявлені суми (на поданні  звернення до банку щодо повернення коштів, банк надсилав відповіді  від 04.02.2015р, 26.02.2015р, 03.04.2015р. що мають однаковий зміст. Реальні заходи щодо повернення коштів з боку банку були відсутні. Повернення коштів затягнулись на тривалий час, процедура повернення - мала значні порушення  умов передбачених договорами.

Не виконання договорів банком підтверджено рішенням Печерського суду у справі №757/24765/15-ц), що має преюдиціальне значення.                                                                                

Отже, у банку-божника була відсутня достатня кількість необхідного регулятивного капіталу, яку повинен забезпечувати власник істотної участі банку(акціонер). Регулятивний капітал – це один із найважливіших показників діяльності банку, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе у процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості та стабільності банківської діяльності.

Неналежне виконання обов’язків власника істотної участі банку та допущення до неплатоспроможності банку (відсутність обов’язкового статутного та\або регулятивного капіталу) підтверджується також тим, що я мав право отримати кошти «готівкою» від банку але мені було неодноразово відмовлено. Після вимоги адвоката Збираника Є.М. про закриття усіх рахунків банк не зміг видати кошти готівкою та поставив  мене перед вибором   -  або кошти продовжують залишатися у банку або  вкладником (мною)  перераховуються кошти безготівковим розрахунком в інший банк.  Грубе порушення ст..22,41 Конституції України, Цивільного кодексу України ст..1060, умов договорів, дали підстави зневіритись у платоспроможності банку його фінансової стійкості та законності його дій.

Оскільки банк не повертав необхідну для мене суму протягом тривалого часу, я змушений був будь-яким чином забрати власні кошти, а тому неодноразово вимагав від банку здійснити безготівкове перерахування в Укргазбанк, сплативши за це комісію банку Фінансова ініціатива.

Статутом банку  в частинні «Зобов’язання» п.7  встановлено відповідальність акціонера (власника істотної участі банку) за можливість ризику або настання негативних наслідків у разі неналежного виконання обов’язків акціонером. Відсутність необхідного регулятивного капіталу  у банку , призвело до того що я не зміг отримати кошти готівкою після закриття всі рахунків, змушений був здійснити переводи коштів в Укргазбанк з метою збереження свого капіталу,  при цьому «отримав додаткові збитки» оскільки повинен був додатково сплатити комісію за безготівковий  перевод з  ПАТ КБ «Фінансовій ініціативі» до Укргазбанку.. Однак після вищевказаних перерахувань, банк не зміг повернути кошти з доларового рахунку, протягом одного року.

Неналежне виконання обов’язків  власником істотної участі банку щодо «необхідної кількості регулятивного капіталу в банку» підтверджується також тим, що банк всупереч постанови НБУ №210 від 06.06.2013р (про ліміт 150000 грн.) не зміг повернути кошти з урахуванням дозволенного ліміту НБУ,  натомість встановив свій ліміт в межах 70 000гр (в додатках платіжні доручення на перерахування коштів в Укргазбанк), що є значно менший ніж дозволений.  Ця обставина встановлена рішенням суду, що має преюдиціальне значення.

Не виконання обов’язків акціонера щодо фінансової стійкості банку,  призвело до настання негативних наслідків і  неплатоспроможності банку та стало наслідком порушення прав вкладника і нанесення збитків, після закриття всіх рахунків, введення тимчасової адміністрації у банк. (зменшення встановленого ліміту НБУ,  відображено у описовій частині рішення Печерського суду  Справи №757/24765/15-ц ). п.5 статуту «Зобов’язання» – передбачено виконання інших обов’язків акціонером передбаченні   статутом банку та законами України;

        Підстави для стягнення коштів з власника істотної участі банку (акціонера).

- Власник істотної участі банку (акціонер), не здійснив необхідних заходів для фінансової стійкості банку та не усунув інші порушення передбаченні законом України «Про банки та банківску діяльність». Невиконання зобов’язань акціонера призвело до неплатоспроможності банку, порушення прав вкладника та нанесення збитків.

 - Згідно із п.5.10 Статуту банку ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», встановлено – що банк немає права, без згоди НБУ зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче мінімального встановленого. З лютого 2015р. (впродовж 180 днів) до 23 червня 2015р, банк був зобов’язаний привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів НБУ. Проте, власником істотної участі банку такі заходи не були здійсненні. (вищезазначене підтверджується повідомленням на сайті НБУ, у  прес-релізі від 24.06.2015р. Копія повідомлення в додатках)

- Рішенням Печерського суду м. Києва у Справі № 757/24765/15-ц  визнано невиконання банком зобов’язань перед вкладником (неможливість банку повернути кошти згідно постанови №210 НБУ про максимальний ліміт, та ін). Нанесено матеріальну шкоду (збитки від інфляції, витрати на перерахунок власних коштів в інший банк, страхування, та ін).

- Банк не зміг виконати зобов’язання  в момент мого звернення по рахункам із-за відсутності належної кількості коштів. Банком здійснювались всі можливі заходи щоб не повертати кошти,  що підтверджується довгостроковим їх поверненням (протягом, більше одного року після закриття всіх рахунків)  Порушення вимог до статутного та/або регулятивного капіталу стали наслідком неможливості повернення коштів банком на вимогу вкладника. Невиконання зобов’язань банку перед вкладником підтверджується рішенням Печерського суду м. Києва Справа № 757/24765/15-ц

- п. 2 «Зобов’язання» в статуті банку-божника  -  визначено, що акціонер повинен виконувати свої зобов’язання перед банком, в тому числі пов’язані з майновою участю. Отже, для запобігання неплатоспроможності акціонер зобов’язаний був забезпечити фінансову стабільність банку і підтримувати необхідну кількість статутного та/або регулятивного капіталу – але необхідні кошти у банку були відсутні, банк був неспроможним виконати умови договорів, акціонер не виконав свої зобовязання щодо фінансової стабільності банку.

- Статутом ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» п.7 «Зобов’язання» передбачено - акціонер відповідальний за ризик можливих негативних наслідків. Отже, неплатоспроможність банку, ліквідація банку, порушення чинного законодавства і нормативних актів НБУ, нанесення  збитків  вкладнику, ліквідація банку без відшкодованих збитків вкладнику – є негативним наслідком.

-п. 5 «Зобов’язання» встановлено виконання інших обовязків акціонером, зокрема передбачених статутом банку ПАТ КБ Фінансова ініціатива та законами України.

-ч. 2 ст. 3 закону України про акціонерні товариства «Правовий статус» - зазначено, що акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства ( в даному випадку банку) і несуть ризик збитків пов’язаних з їх діяльністю. До акціонерів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права у разі вчинення протиправних дій товариством (в даному випадку банком) або іншими акціонерами.                                                                                    

Однак, це не стосується  порушення зобов’язань самого акціонера  банку ТОВ «Інвест-сервіс» (власника істотної участі банку), який є вищим органом управління», згідно із статутом ПАТ КБ Фінансова ініціатива визначає напрямок діяльності банку та здійснює  його контроль.  Отже, акціонер відповідальний за фінансову стійкість і платоспроможність банку. Натомість сам банк, згідно статуту банку п.12 «Правління»  - є лише виконавчим органом.

А тому, згідно ст. 58 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» за  доведення банку до неплатоспроможності, здійснення  ризикових операцій які загрожують інтересам вкладників або інших кредиторів  -  власник істотної участі (акціонер) ТОВ «Інвест-сервіс», несе адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність.

Згідно ст. 58 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» учасники банку відповідають за зобов’язаннями банку згідно із законами України та статутом банку.

- рішення Печерського суду (Справа № 757/24765/15-ц) не виконано Печерською РВДВС в результаті введення в банк тимчасової адміністрації.     
                                                                               

Кошти за рішенням суду неповернуті ФГВФО,  що підтверджується відповіддю фонду від 27 січня 2016р. № 21-036-4854/16  про результати розгляду звернення, щодо неможливості стягнення коштів при тимчасовій адміністрації в банку.

Звертаю увагу суду, що кошти присудженні судовим рішенням не підлягають відшкодуванню через ФГВФО, оскільки законом про гарантування вкладів не передбачено повернення коштів  втрачених від інфляції, судового збору, юридичної допомоги адвоката, інших збитків які спричинились в результаті  невиконання зобов’язань акціонера ТОВ «Інвест-сервіс», (фонд гарантує відшкодування коштів лише за вкладами які на момент введення тимчасової адміністрації знаходяться на рахунках банку).

Оскільки стягнення за рішенням суду не можуть бути повернуті через ФГВФО, а судове рішення згідно п. 9 ст. 129 Конституції України є обов’язковим для виконання, то кошти повинні бути стягнуті з власника істотної участі банку (акціонера) за порушення чинного законодавства банківської сфери, невиконання нормативно-правових актів НБУ, доведення банку до неплатоспроможності що спричинило до нанесення збитків і порушення прав вкладника на підставі ст. 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 1166 ЦК України.

Також, звертаю увагу суду, що згідно ст. 520 ЦК України боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) за згодою кредитора. Подаючи цю заяву я погоджуюся щоби борг був переведений з ПАТ «КБ Фінансова ініціатива»

(Ідентифікаційний код  33299878) на ТОВ «Інвест-Сервіс» (Ідентифікаційний код 32302638).

Враховуючи вказане,  прошу замінити боржника у виконавчому провадженні, а саме замість ПАТ «КБ Фінансова ініціатива» визначити боржником власника істотної участі банку ТОВ «Інвест-Сервіс» (являється 100% власником, бенефіціаром, контролером який впливає на діяльність і платоспроможність банку та іншу діяльність банку. Оскільки, вина банку доведена  рішенням суду від 01 жовтня 2015р. про стягнення коштів з банку, а власник істотної участі відповідальний за діяльність банку в тому числі в нанесенні збитків клієнту банком -  то власник істотної участі банку, зобов’язаний повернути кошти за рішенням суду від 01 жовтня 2015р.

На підставі викладеного,  керуючись ст. 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.  520, 1166 ЦК України, ст. 442 ЦПК України, -

ПРОШУ:

замінити боржника у ВП  № 51381819 (Справа №717/21715/15-ц) з ПАТ «КБ Фінансова ініціатива» (ідентифікаційний код  33299878) на ТОВ Інвест-Сервіс (ідентифікаційний код 32302638) 

 

Додатки:

 

1. Витяг з ЄДРПОУ ПАТ «КБ Фінансова ініціатива» що доводить, що єдиним власником істотної участі є ТОВ Інвест-Сервіс (Ідентифікаційний код 32302638)  - 1 арк.

      

  

             29.03.2019 р.                                               представник Кізіма Ігор Віталійович

 Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×