Газета "Зона Закона" http://www.ut.kiev.ua Sat, 02 Mar 2024 02:23:02 +0000 Joomla! - Open Source Content Management ru-ru Для кого война - для кого мать родна. Псевдо ринок землі http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2761-dlya-kogo-vojna-dlya-kogo-mat-rodna.html http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2761-dlya-kogo-vojna-dlya-kogo-mat-rodna.html Для кого война - для кого мать родна. Пани бються, а у холопів чуби тріщат. У мудрого нашого народу не дарма за всі роки існування склалися ці прислів"я. І склалися вони не за рік чи два - багато перестраждано було нашим народом
А ще Фукідід казав: "Люди незмінні, а тому історія буде повторюватися".

Ось так і у цій війні, що зараз переживає і воює наш народ - історія повториться.

Все через те, що війна зовсім не означає, що в нас пропали всі олігархи, чиновники і бюрократи, які обкрадали і продовжують обкрадати Україну.. І кожну війну народ, після здолання зовнішнього ворога, мріє здолати внутрішнього. А з цим справа складніше.

Так і вийшло, що внутрішнього ворога допоки здолати не вийшло.

Однак, маю надію, що це вийде, бо який сенс перемагати на полі битви, якщо якась ку р ва зробюила так, що, це лише для прикладу, 1 га чорнозему української землі офіційно можна купити за 40 000 грн. Я маю на увазі наш псевдоринок землі.
Нагадаю, справжня ціна 1га ріллі - 100 000 -150 000 доларів.
Слава Україні!

.....

Для кого война – для кого родная мать. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. У мудрого нашего народа не зря за все годы существования сложились эти пословицы. И сложились они не за год или два – много перестрадано было нашим народом
А еще Фукидид говорил: "Люди неизменны, а потому история будет повторяться".

Вот так и в этой войне, которая сейчас переживает и воюет наш народ – история повторится.

Все потому, что война вовсе не означает, что у нас пропали все олигархи, чиновники и бюрократы, которые обворовывали и продолжают обворовывать Украину. И каждую войну народ после преодоления внешнего врага мечтает одолеть внутреннего. А с этим дело посложнее.

Так и получилось, что внутреннего врага пока одолеть не получилось.

Однако, надеюсь, что это получится, потому что смысл побеждать на поле битвы, если какая-то кур ва сделала так, что, это лишь для примера, 1 га чернозема украинской земли официально можно купить за 40 000 грн. Я имею в виду наш псевдорынок земли.
Напомню, настоящая цена 1га пашни – 100 000-150 000 долларов.
Слава Украине!

]]>
[email protected] (юрист Кизима И.В.) Новости Tue, 26 Apr 2022 09:07:29 +0000
У Львові пограбували суд та викрали 120 000 доларів http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2756-u-lvovi-pograbuvali-sud-ta-vikrali-120-000-dolariv.html http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2756-u-lvovi-pograbuvali-sud-ta-vikrali-120-000-dolariv.html Грабіжник проник до суду і взломав сейф у кабінеті судді Західного апеляційного господарського суду 
та поцупив аж 120 000 зелених.

Грабіжник потрапив до суду розбивши вікно. А сигналізації у приміщенні суду не встановлено.

Суддя сказав, що гроші йому на зберігання залишила знайома, поки вона поїхала за кордон відпочивати.

І в це потрібно повірити. Оскільки навіть у думки не може мати у слідчтва про кримінальне походження грошей. Хоча ми з вами розуміємо. Дали хабарика судді. А хтось прознав про хабарика і його потянув.

Та ту вже не це засмучує до глибини душі.

Раніше в таких випадках суддя або інший чинуша в поліцію не заявляли.

Тепер же так обнагліли від своєї безкарності, що не стидаються подавати такі заяви, посилаючись на явну надуману природу походження у них таких грошей.

Для тих, хто таки вірить, що судді гроші залишили саме на зберігання таких два аргументи: 1) судді заборонено зберігати в службовому сейфі стороні та особисті речі, 2) гроші можна було покласти на зберігання у банківську ячейку /скриньку.

..............

Грабитель проник в суд и взломал сейф в кабинете судьи Западного апелляционного хозяйственного суда
и украл 120 000 зеленых.

Грабитель попал в суд, разбив окно. А сигнализация в помещении суда не установлена.

Судья сказал, что деньги ему на хранение оставила знакомая, пока она уехала за границу отдыхать.

И в это нужно поверить. Поскольку даже в мысли не может иметь следствие об уголовном происхождении денег. Хотя мы с вами понимаем. Дали взятку судье. А кто-то узнал о взятке и его потянул.

Но это уже не это огорчает до глубины души.

Ранее в таких случаях судья или другой чинуш в полицию не заявляли.

Теперь же так обнаглели от своей безнаказанности, что не стесняются подавать такие заявления, ссылаясь на явную надуманную природу происхождения у них таких денег.

Для тех, кто верит, что судьи деньги оставили именно на хранение два аргумента: 1) судьи запрещено хранить в служебном сейфе стороне и личные вещи, 2) деньги можно было положить на хранение в банковскую ячейку /ящик.]]>
[email protected] (юрист Кизима И.В.) Новости Tue, 25 Jan 2022 08:59:54 +0000
Податки знову піднімають http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2739-podatki-znovu-pidnimayut.html http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2739-podatki-znovu-pidnimayut.html

Влада ухвалила закон, який призведе до ще більшої зубожіння українців. Тому що податки віднімають майже з усіх. А хто одразу до м'ясорубки не потрапить, той заплатить ціну за продукти, які подорожують.

Ось лише невеликий список того, на що зростуть податки
- операції з нерухомістю
- алкоголь
- екологія
Зокрема, підняли ЄСВ (Єдиний соціальний внесок) а також ненажерливі чинуші вирішили, що слід підняти податки й ФОП (фізичним особам - підприємцям). Раніше їх зобовязали вести чіткий облік товарних запасів, що дасть змогу їх штрафувати більш частіше і легше доказувати провину

Зміни внесли в проект бюджету на новий рік. І обгрунтовують це збільшенням прожиткового мінімум і збільшенням мінімальної зарплати. От лише в реальності населення зубожіє далі все більше і більше.
Що змінено з 01 грудня 2021 року:

- мінімальний розмір ЄСВ підвищується до до 1430 грн (був 1320 грн);
- Єдиний податок став для першої групи - 268 грн
- для другої групи Єдиний податок став - 1430 грн.

  • Минимальный размер ЕСВ увеличится 
  • Единый налог для ФЛП первой группы – до 268 грн (был 260);
  • Единый налог для ФЛП второй группы – 1430 грн (был 1200).

Також ФОП всім крім першої групи) мають мати касові апарати

Податки знову піднімають

]]>
[email protected] (юрист Кизима И.В.) Новости Thu, 02 Dec 2021 10:12:37 +0000
Новий порядок ведення обліку товарних запасів для ФОП. Маразм 90-х років повертається http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2737-novij-poryadok-vedennya-obliku-tovarnikh-zapasiv-dlya-fop.html http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2737-novij-poryadok-vedennya-obliku-tovarnikh-zapasiv-dlya-fop.html Відповідний Наказ оприлюднено у  "Офіційному віснику" від 16.11.2021 г. № 87 в силу вступає через 10 день після його опублікування, тобто  -  26 листопада 2021 року.
Цим Порядком встановлено правила за якими має відбуватися ведення обліку товарних запасів.
Цей порядок розповсюджується на ФОП (фізичних осіб - підприємців), також і на тих з ФОП, що сплачують єдиний податок. Згідно ЗУ "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у торгівлі, громадському харчуванні та сфері послуг.
ФОП зобовязані, згідно цього порядку, підраховувати власні товарні запаси на складах та в інших місцях схову і продавати лише ті товари, які зазначені в обліку товарних запасів.
Новий порядок ведення обліку товарних  запасів для ФОП. Маразм 90х повертається
Робити це ФОП має постійно записуючи, що прийшло, а що продано. Що прибуло, а що вибуло зі складу.
Короче, маразм 90-років повертається. І це все з метою "покращити" і так досить добре життя підприємцям.Новый порядок ведения учета товарных запасов для ФЛП. Маразм 90-х возвращается

Соответствующий Приказ обнародован в "Официальном вестнике" от 16.11.2021 г. № 87 в силу вступает через 10 день после его опубликования, то есть – 26 ноября 2021 года.

Этим Порядком установлены правила, по которым должно происходить ведение учета товарных запасов.
Этот порядок распространяется на ФЛП (физических лиц – предпринимателей), также и на ФЛП, уплачивающих единый налог. Согласно ЗУ "О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в торговле, общепите и сфере услуг.

ФЛП обязаны, согласно этому порядке, подсчитывать собственные товарные запасы на складах и других местах хранения и продавать только те товары, которые указаны в учете товарных запасов.

Новый порядок ведения учета товарных запасов для ФЛП. Маразм 90х возвращается

Делать это ФЛП должно постоянно записывая, что пришло, а что продано. Прибывшее, а выбывшее из состава.
Короче, маразм 90-х лет возвращается. И это все с целью "улучшить" и так достаточно хорошую жизнь предпринимателям.

]]>
[email protected] (юрист Кизима И.В.) Новости Sun, 28 Nov 2021 14:13:04 +0000
Планируется сократить процедуру касационного обжалования судебных решений. Вводят прецедент http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2736-planiretsya-sokratit-protseduru-kasatsionnogo-obzhalovaniya-sudebnykh-reshenij.html http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2736-planiretsya-sokratit-protseduru-kasatsionnogo-obzhalovaniya-sudebnykh-reshenij.html Законопроект № 6337. Он зарегистрирован на рассмотрение парламентом - Верховной Радой.
Планируется обязать касатора (того кто подает касационную жалобу) ссілаться не только на нормі права (материального и процессуального) нарушеными судами нижних инстанций, но еще и указать соответствующее постановленение Верховного Суда. То есть, отыскать прецедет в решении именно Верховного Суда.

Планируется изменить хозяйственный, гражданский и административный процессуальные кодексы в связи с этим.

Как только приймут этот Закон - единственным основанием для возвращение касационной жалобы будет отсутсвие в ней ссылки на определенное постановление Верховного Суда в которой есть вывод о применении той или иной нормы права, схожей с ситуацией касатора. То есть вводится опять элемент прецедентного права.

Намомню, Украина пренадлежит к романо-германской правовой семье, у нас центральная роль отведена - Закону. В противоречие , скажем СЩА, где во главе угла - прецедент - аналогичные решения суда.

Планирется сократить процедуру касационного обжалования судебных решений. Вводят прецедент

До этого норма прецедента была принята в Украине в Законе Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, согласно ст. 17 которого "Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права

Источник права - это способ с помощью которого фиксируется право, то ли решения ранее возможно высшего суда, то ли Закон, принятый парламентом страны.

...

Планирется сократить процедуру касационного обжалования судебных решений. Вводят прецедент

Законопроект №6337. Він зареєстрований на розгляд парламентом – Верховною Радою.
Планується зобов'язати кассатора (того, хто подає кассаційну скаргу) посилатися не лише на норму права (матеріального та процесуального) порушеними судами нижніх інстанцій, а ще й вказати відповідну постанову Верховного Суду. Тобто знайти прецеде у рішенні саме Верховного Суду.

Планується змінити господарський, цивільний та адміністративний процесуальні кодекси у зв'язку з цим.

Щойно ухвалять цей Закон - єдиною підставою для повернення кассаційної скарги буде відсутність у ній посилання на певну постанову Верховного Суду, в якій є висновок про застосування тієї чи іншої норми права, схожої на ситуацію касатора. Тобто знову вводиться елемент прецедентного права.

Нагадаю, Україна належить до романо-німецької правової сім'ї, у нас центральну роль відведено - Закону. У протиріччя, скажімо СЩА, де на чолі - прецедент - аналогічні рішення суду.

До цього норму прецеденту було прийнято в Україні в Законі "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", згідно зі ст. 17 якого "Суді застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права

Джерело права - це спосіб за допомогою якого фіксується право, чи рішення раніше можливо вищого суду, чи Закон, прийнятий парламентом країни.

Планирется сократить процедуру касационного обжалования судебных решений. Вводят прецедент

]]>
[email protected] (юрист Кизима И.В.) Новости Sat, 27 Nov 2021 10:22:37 +0000
Усовершенствована процедура регистрации вещных прав на недвижимое имущество http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2735-usovershenstvovana-protsedura-registratsii-veshchnykh-prav-na-nedvizhimoe-imushchestvo.html http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2735-usovershenstvovana-protsedura-registratsii-veshchnykh-prav-na-nedvizhimoe-imushchestvo.html Кабинет министров утвердил соответсвующее постановление
Суть изменений - это упрощение и возможность делать и здесь все через интернет. Карантин пандемия ковида подхлеснула всех и вся. Нет худа без добра, как говорится, а до еще бы лет триста таскались бы по очередям то в банк, то в реестры права на недвижимость оформлять.

Поэтому и внесли изменения в Порядок ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Теперь обеспечивается информационное взаимодействие между государственными реестрами а также автоматическая проверка и внесение в ГРВП информации о субъекте вещного права (владельца, пользователя), отягощение на основании информации, полученой с Государственного реестра физических лиц - платильщиков налогов та Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и гражданских формирований.

Кроме этого изменено:
- будет отображать реест цены на недвижимое имущество, установленой в договоре (в случае приобретения недвижимого имущества за оплатным договором)

· не обязхательно требуются данные о технической инвентаризации оконченого строительством объекта если заявления подаются в электронной форме до 1.01.2013 года
- присвоение адреса оконченого строительством объекта, который есть составной частью сооружения, дома.

Удосконалено процедуру реєстрації речових прав на нерухоме майно

Кабінет міністрів затвердив відповідну постанову
Суть змін – це спрощення та можливість робити і тут все через інтернет. Карантин пандемія коїда підхлеснула всіх і вся. Ні худа без добра, як кажуть, а до ще років триста тягалися б по чергах то в банк, то в реєстри права на нерухомість оформляти.

Тому і внесли зміни до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Наразі забезпечується інформаційна взаємодія між державними реєстрами а також автоматична перевірка та внесення до ГРВП інформації про суб'єкта речового права (власника, користувача), обтяження на підставі інформації, одержаної з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та цивільних формувань.

Крім цього змінено:
- відображатиме реєстр ціни на нерухоме майно, встановленої у договорі (у разі придбання нерухомого майна за платіжним договором)
· не обов'язково потрібні дані про технічну інвентаризацію закінченого будівництвом об'єкта якщо заяви подаються в електронній формі до 1.01.2013 року
- Присвоєння адреси закінченого будівництвом об'єкта, що є складовою споруди, будинку.

Удосконалено процедуру реєстрації речових прав на нерухоме майно

Удосконалено процедуру реєстрації речових прав на нерухоме майно

реестр вещных прав на недвижимое имущество

реестр вещных прав на недвижимое имущество

реестр вещных прав на недвижимое имущество

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно


]]>
[email protected] (юрист Кизима И.В.) Новости Fri, 26 Nov 2021 17:36:24 +0000
БЕБ не ОБЕП, однак вже почало роботу. Про початок діяльності Бюро економічної безпеки http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2732-beb-ne-obep-odnak-vzhe-pochalo-robotu.html http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2732-beb-ne-obep-odnak-vzhe-pochalo-robotu.html Вчера, 23 ноября, начала работу новая бюрократическая структура. Толку от нее будет мало, но
Кабинет Министров все же издал  распоряжение №1493-р “Про початок діяльності Бюро економічної безпеки”,
Теперь появился еще один орган со смежными функциями, что на самом деле позволить так называемому государству при помощи бюрократического аппарата волынить дела граждан, отсылать их к смежным ведомствам и, не самое последнее по значению, трудоустроить всех своих.

По состоянию на сегодня центральный аппарат БЕБ сформирован (все свои уже пристроены на должносятх и потоках) , теперь осталось дождаться пока им передадут уже действующие криминальные производства, а в скорем времени и "запуска дурочки"  - смотрите Райкина - между БЕП, криминальной полицией, САП, НАБУ и т.п.

 

Про початок діяльності Бюро економічної безпеки

Про початок діяльності Бюро економічної безпеки
Про початок діяльності Бюро економічної безпеки
Про початок діяльності Бюро економічної безпеки
Про початок діяльності Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки
Бюро економічної безпеки
Бюро економічної безпеки
Бюро економічної безпеки
Бюро економічної безпеки
Бюро економічної безпеки]]>
[email protected] (юрист Кизима И.В.) Новости Thu, 25 Nov 2021 11:19:37 +0000
Совет судей Украины готовится согласовать положение про ИКЕЙС http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2730-sovet-sudej-ukrainy-gotovitsya-soglasovat-polozhenie-pro-ikejs.html http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2730-sovet-sudej-ukrainy-gotovitsya-soglasovat-polozhenie-pro-ikejs.html Совет судей Украины приготовилась к согласованию положения об ИКЕС на ближайшем заседании в Ужгороде 25-26 ноября 2021 года в 15.00.

ИКЕЙС - это информационная телекомуникационная система досудебного расследования в криминальных производствах. Она должна бы заработать с 15 декабря этого года. Однако, мы все помним сколько лет вот уж как, должна заработать такая же система ЕСИТСЕдиная судебная информационно-телекоммуникационная система, которой откладывает запуск ЕСИТС до 2023 года.

В порядке дня Совет судей Украины рассмотрит: совершение административных полномочий когда отстраняют судью от совершения правосудия; об особенностях учета рабочего времени судей; об использовании судьями Единого государственного реестра судебных решений в режиме полного доступа; и наконец:  согласования проекта 
Положения о информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования “іКейс”.
Из вышеизложеного - не понятно - почему Рада суддів - которая базируется в Киеве, заседает в Ужгороде. Решили прокатится-по путешествоать за бюджетній счет?!

Еще не понятно: плодит єти информационно-телекомуникационніе системі для чего? Не доводя до ума ни одну из них?

Освоение бюджетніх средств и питание ненасітного монстра - бюроктатический аппарат?!

Положения о информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования “іКейс”

Положения о информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования “іКейс”.
Положения о информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования “іКейс”.
Положения о информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования “іКейс”.
Положения о информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования “іКейс”.

Рада суддів України приготувалася до погодження положення про ІКЕС на найближчому засіданні в Ужгороді 25-26 листопада 2021 року о 15.00 год.
ІКЕЙС – це інформаційна телекомунікаційна система досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Вона мала б запрацювати з 15 грудня цього року. Проте, ми всі пам'ятаємо скільки років ось як, має запрацювати така сама система ЕСІТС - Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, якій відкладає запуск ЕСІТС до 2023 року.

У порядку дня Рада суддів України розгляне: вчинення адміністративних повноважень, коли усувають суддю від вчинення правосуддя; особливості обліку робочого часу суддів; про використання суддями Єдиного державного реєстру судових рішень у режимі повного доступу; і нарешті: узгодження проекту
Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування “іКейс”.
З вищевикладеного – не зрозуміло – чому Рада суддів – яка базується у Києві, засідає в Ужгороді. Вирішили покататися-по подорожувати за бюджетний рахунок?!

Ще не зрозуміло: плодить ці інформаційно-телекомунікаційні системи для чого? Чи не доводячи до розуму жодну з них?

Освоєння бюджетних коштів та харчування ненаситного монстра – бюроктатичного апарату?!

Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування “іКейс”


Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування “ІКейс”.
Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування “ІКейс”.
Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування “ІКейс”.
Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування “ІКейс”.

]]>
[email protected] (юрист Кизима И.В.) Новости Tue, 23 Nov 2021 20:25:35 +0000
Зеленский будет раздавать 1000 грн. вакцинированым от COVID-19. Хитрая подачка. Как дать и не дать одновременно http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2727-zelenskij-budet-razdavat-1000-grn-ot-covid-19.html http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2727-zelenskij-budet-razdavat-1000-grn-ot-covid-19.html На святого Николая у нас таки будет введена в действие новое, но хорошо забытое старое. При чем, на креатив у политиков действительно бедность. Некоторые помнят еще Юлину тысячу, а тут уже и тысяча Зеленского подходит.
Все для нас, все для народа от не забывающих себя пиарить политиков.
Это типа поощрение для тех, кто вакцинируется против COVID-19. Но наши правители скупердяи, так как например на Филиппинах - за то же самое раздают коров. А в Гонконге дарят тем кто укололся от COVID-19 - элитное жилье.

Но даже эту скудную подачку полностью уколотые смогут получить как и потратить с помощью интернет-приложения "Дия" на определенные виды услуг и товаров. А не на пару бутылок пива, скажем.

С высоты своего юридического опыта и маломальского опыта скажу, дадут не только лишь всем, мало кому она попадет, а вот пиару то раздуют. И даже кому она попадет - эта подачка, потратит ее заказывая услугу или товар у тех же своих, приближенных к властьимущим, людей.
]]>
[email protected] (юрист Кизима И.В.) Новости Mon, 22 Nov 2021 17:42:36 +0000
Закон про страхування ухвалено- що зміниться для компаній та споживачів їхніх послуг http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2722-zakon-pro-strahuvannya-uhvaleno.html http://www.ut.kiev.ua/index.php/zona-zakona/novosti/item/2722-zakon-pro-strahuvannya-uhvaleno.html

Нові вимоги до страховиків для виходу на ринок

 

По-перше, страховики повинні мати прозорі структури власності, розкривати інформацію про всіх власників суттєвої участі та ключових учасників компанії. Засновники та власники повинні мати бездоганну ділову репутацію, а також задовільний фінансовий та майновий стан. Національний банк здійснюватиме обов'язкове узгодження власників суттєвої участі.

По-друге, при реєстрації страхові компанії мають надавати плани діяльності на три роки.

По-третє, запроваджено вимоги до системи корпоративного управління компанією (зокрема, роботи ради та правління). Вони будуть пропорційними, тобто залежатимуть від значущості компанії (для великих установ – більше вимог).

Законом підвищується роль та значення професійної діяльності осіб, відповідальних за виконання ключових функцій (управління ризиками, комплаєнсу, внутрішнього аудиту та актуарної функції). Зокрема, нова актуарна функція має бути здатна адекватно та незалежно оцінити та дати рекомендації щодо технічних резервів, процесу андеррайтингу та цінової політики страховика.

Крім того, керівники страхових компаній та особи, відповідальні за ключові функції, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до професійної придатності та ділової репутації. Національний банк погоджуватиме їх призначення на посади. Також передбачається здійснення Нацбанком оцінки колективної придатності членів наглядової ради чи виконавчого органу страховика.

По-четверте, Закон встановлює диференційований підхід до мінімального розміру статутного капіталу страховиків: 32 млн грн для страховиків non-life та 48 млн грн - для компаній зі страхування життя, страховиків з ліцензією на класи страхування відповідальності, кредитів, поруки та на провадження діяльності з перестрахування.

Нові вимоги до платоспроможності страховиків

Страховики дотримуватимуться вимог до капіталу платоспроможності та мінімального капіталу.

Водночас Закон встановлює два різні підходи до вимог платоспроможності – спрощений (Solvency I) та базовий (Solvency II). Зокрема, базовий підхід застосовуватиметься до страховиків життя, компаній з ліцензіями на класи страхування відповідальності, кредитів, поруки та великих страхових компаній.

Нові вимоги до капіталу вводитимуться поетапно. Протягом перших трьох років після набрання чинності новим Законом усі страховики повинні будуть відповідати вимогам платоспроможності за спрощеним підходом.

]]>
[email protected] (юрист Кизима И.В.) Новости Sat, 20 Nov 2021 10:57:48 +0000