Вход/Регистрация

Юридические услуги. Представительство ваших интересов

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


%AM, %09 %457 %2021 %09:%Дек

Змінити нотаріуса після відкриття спадкової справи

Оцените материал
(1 Голосовать)
Спадкову справу розпочинає нотаріус лише один раз і лише одним нотаріусом, то му про вибір нотаріуса слід подбати заздалегідь
а якщо спадкоємців декілька, то узгодити кандидатуру нотаріуса між собою.
Спадкоємці мають право звернутися до будь-якаго нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Простими словами - за місцем проживання померлого спадкодавця.

Проте буває й таке коли спадкоємець бажає змінити нотаріуса вже пвслі відкриття справи.
Таке можливо у державних нотаріусів, поскільки спадкова справа зберігається у конторі, а не у нотаріуса особисто, а в державних нотаріальних конторах завжди більше одного нотаріуса.

Якщо ж маємо справу у приватного нотаріуса, то таке можливо у таких випадках: 1) якщо справу відкрито не за місцем відкриття спадщини) ; 2) якщо відкрили нотаріуси одночасно справу в декількох місцях ха зверненям різних спадкоємців, то справу передають до того нотаріуса у якого сформована паперова версія справи; 3) у разі коли нотаріус припинив свою роботу, справа передається за заявою всіх спадкоємців у межах нотаріального округу і лишень після прийняття спадщини всіма спадкоємцями, після спливу 6 місяців.; 4) якщо ліквідується державна нотаріальна контора рішення про передачу справи приймає ліквідаційна комісія.
Про це детально вказано у Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (подпункт 2.7 пункта 2 главы 10 раздел ІІ)

2.7. При встановленні факту одночасного відкриття декількох спадкових справ (наприклад, за місцем проживання спадкодавця і за місцезнаходженням спадкового майна), спадкові справи, відкриті з порушенням вимог статті 1221 Цивільного кодексу України, повинні бути передані за належністю нотаріусу, до компетенції якого входить ведення цієї спадкової справи.

При одночасному відкритті спадкових справ різними нотаріусами за місцем відкриття спадщини спадкова справа передається до того нотаріуса, у якого згідно з паперовими носіями відкрито спадкову справу раніше.

{Підпункт 2.7 пункту 2 глави 10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3851/5 від 04.12.2017}

У разі припинення, зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, тимчасового блокування або анулювання доступу нотаріуса до Державного реєстру прав за заявою всіх спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкова справа може бути передана до іншого(ї) приватного нотаріуса (державної нотаріальної контори) в межах одного нотаріального округу після закінчення встановленого законодавством строку для прийняття спадщини. Приватний нотаріус (державна нотаріальна контора), якому (якій) передається спадкова справа, зобов'язаний(а) прийняти її у провадження.

{Підпункт 2.7 пункту 2 глави 10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3851/5 від 04.12.2017; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1247/5 від 24.04.2018}

У випадку, коли приватний нотаріус не може особисто здійснити передачу спадкової справи до передачі всіх документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса до відповідного державного нотаріального архіву, передача спадкової справи здійснюється за наказом відповідного головного територіального управління юстиції комісією, створеною для приймання-передавання документів діловодства.

{Підпункт 2.7 пункту 2 глави 10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3851/5 від 04.12.2017; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1247/5 від 24.04.2018}

У випадку ліквідації державної нотаріальної контори до передачі всіх документів нотаріального діловодства та архіву державної нотаріальної контори до відповідного державного нотаріального архіву передача спадкової справи здійснюється комісією з ліквідації державної нотаріальної контори.

{Підпункт 2.7 пункту 2 глави 10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3851/5 від 04.12.2017; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1247/5 від 24.04.2018}

Нотаріус, який веде незакінчену спадкову справу або зберігає закінчену спадкову справу, у випадках, передбачених цим пунктом, зобов’язаний передати зазначену спадкову справу.

{Підпункт 2.7 пункту 2 глави 10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3851/5 від 04.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1247/5 від 24.04.2018}

Заява про передачу спадкової справи подається спадкоємцями нотаріусу, який веде незакінчену спадкову справу або зберігає закінчену спадкову справу (у разі ліквідації державної нотаріальної контори - комісії з ліквідації; у разі якщо приватний нотаріус не може особисто здійснити передачу спадкової справи, - відповідному головному територіальному управлінню юстиції).

{Підпункт 2.7 пункту 2 глави 10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3851/5 від 04.12.2017; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1247/5 від 24.04.2018}

Справжність підпису на заяві спадкоємців про передачу спадкової справи, яка надсилається поштою нотаріусу, який веде незакінчену спадкову справу або зберігає закінчену спадкову справу (у разі ліквідації державної нотаріальної контори - комісії з ліквідації; у разі якщо приватний нотаріус не може особисто здійснити передачу спадкової справи, - відповідному головному територіальному управлінню юстиції), або подається від імені спадкоємців їх представниками, має бути засвідчена нотаріально.

{Підпункт 2.7 пункту 2 глави 10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3851/5 від 04.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1247/5 від 24.04.2018}

У нотаріальних округах, де не зареєстрована діяльність приватних нотаріусів та не функціонують державні нотаріальні контори, спадкова справа передається для ведення державній нотаріальній конторі або приватному нотаріусу іншого нотаріального округу на підставі наказу відповідного головного територіального управління юстиції.

{Підпункт 2.7 пункту 2 глави 10 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3851/5 від 04.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1247/5 від 24.04.2018}

2.8. У разі передачі спадкової справи для ведення іншому приватному нотаріусу (державній нотаріальній конторі) нотаріус, який веде незакінчену спадкову справу або зберігає закінчену спадкову справу, та приватний нотаріус (державна нотаріальна контора), якому (якій) ця справа передається, складають акт приймання-передавання у двох примірниках з описом документів, наявних у спадковій справі (у випадку передачі спадкової справи комісією з ліквідації державної нотаріальної контори або комісією з приймання-передавання документів діловодства акт приймання-передавання підписується членами відповідної комісії).

У книзі обліку і реєстрації спадкових справ та алфавітній книзі спадкових справ приватний нотаріус (державна нотаріальна контора), який (яка) передає спадкову справу (у разі ліквідації державної нотаріальної контори - голова комісії з ліквідації; у разі якщо приватний нотаріус не може особисто здійснити передачу спадкової справи, - голова відповідної комісії головного територіального управління юстиції), проставляє відповідні відмітки про передачу спадкової справи із зазначенням про акт приймання-передавання.

{Пункт 2 глави 10 розділу II доповнено новим підпунктом 2.8 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3851/5 від 04.12.2017; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1247/5 від 24.04.2018}

2.9. Спадкова справа передається разом із супровідним листом.

{Пункт 2 глави 10 розділу II доповнено новим підпунктом 2.9 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3851/5 від 04.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1247/5 від 24.04.2018}

2.10. Приватний нотаріус (державна нотаріальна контора), якому (якій) передано незакінчену спадкову справу, веде її до закінчення та зберігає у своєму архіві.

Передавання закінченої спадкової справи для видачі додаткових свідоцтв про право на спадщину здійснюється на строк, що не перевищує одного місяця.

На місці переданої закінченої спадкової справи в архіві приватного нотаріуса, державної нотаріальної контори залишається примірник акта приймання-передавання та копія спадкової справи.

Після видачі додаткових свідоцтв про право на спадщину спадкова справа повертається до архіву державної нотаріальної контори/приватного нотаріуса, з якого її було видано. При цьому нотаріус, який видав свідоцтво про право на спадщину, проставляє відповідні відмітки в обліково-довідкових документах (книга обліку і реєстрації спадкових справ, алфавітна книга спадкових справ).

Після повернення спадкової справи у кожному примірнику акта приймання-передавання здійснюється відповідний запис.

{Пункт 2 глави 10 розділу II доповнено новим підпунктом 2.10 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3851/5 від 04.12.2017; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1247/5 від 24.04.2018}

2.11. У справах приватного нотаріуса (державної нотаріальної контори), який (яка) передає спадкову справу, залишається на зберіганні копія спадкової справи, примірник акта приймання-передавання, супровідного листа та повідомленням оператора поштового зв’язку, а у разі передачі спадкової справи кур’єром – відмітка нотаріуса про одержання спадкової справи у Розносній книзі для місцевої кореспонденції.

{Підпункт 2.11 пункту 2 глави 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 3851/5 від 04.12.2017№ 1247/5 від 24.04.2018}

2.12. Приватний нотаріус (державна нотаріальна контора), який (яка) одержав(ла) спадкову справу, реєструє її згідно з цим Порядком, а також надсилає повідомлення спадкоємцям щодо зміни місця зберігання спадкової справи.

{Підпункт 2.12 пункту 2 глави 10 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1247/5 від 24.04.2018}

2.13. Якщо один із спадкоємців, який подав заяву про прийняття спадщини, помер до одержання свідоцтва про право на спадщину, копія спадкової справи направляється тільки за письмовим запитом нотаріуса, яким заведено спадкову справу після такого померлого.

 

Наследственное дело начинает нотариус только один раз и только одним нотариусом, поэтому о выборе нотариуса следует позаботиться заранее
а если наследников несколько, то согласовать кандидатуру нотариуса между собой.
Наследники имеют право обратиться к любому нотариусу по месту открытия наследства. Простыми словами – по месту жительства умершего наследодателя.

Однако бывает и такое когда наследник желает сменить нотариуса уже после открытия дела.
Такое возможно у государственных нотариусов, поскольку наследственное дело сохраняется в конторе, а не у нотариуса лично, а в нотариальных конторах всегда больше одного нотариуса.

Если же имеем дело у частного нотариуса, то это возможно в следующих случаях: 1) если дело открыто не по месту открытия наследства); 2) если открыли нотариусы одновременно дело в нескольких местах с обращением разных наследников, то дело передают к тому нотариусу у которого сформирована бумажная версия дела; 3) в случае когда нотариус прекратил свою работу, дело передается по заявлению всех наследников в пределах нотариального округа и только после принятия наследства всеми наследниками, после истечения 6 месяцев.; 4) если ликвидируется государственная нотариальная контора, решение о передаче дела принимает ликвидационная комиссия.
Об этом подробно указано в Порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины (подпункт 2.7 пункта 2 главы 10 раздела II)

 

Прочитано 413 раз

Вход на сайт

Задайте вопрос юристу

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

Задайте вопрос прямо сейчас и получите быстрый ответ.

Срочная юридическая консультация, экспресс-анализ дела - 300 - 900 грн.

Viber 096-545-40-33

Telegram 096-545-40-33

[email protected]

simpleForm2
×