Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Понедельник, 24 Ноябрь 2014 19:36

Про визнання права власності на новостворену річ у Печерському районному суді Києва

Оцените материал
(1 Голосовать)
12 липня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі :

головуючого - судді Кафідової О.В.,

при секретарі - Нечаєвій Ю.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Брумберг ЛТД», 3-ті особи ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 про визнання права власності на новостворену річ,

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача та просить постановити рішення, яким визнати за ним право власності на частку нежилового АДРЕСА_1, що відповідає вартості його витрат на поліпшення даного приміщення в розмірі 376 092,62 грн., посилаючись на те, що протягом часу користування спірним приміщенням на підставі договорів оренди ним, за згодою наймодавця, були зроблені поліпшення зазначеного нежитлового приміщення, що суттєво змінили об”єкт оренди, але неодноразові звернення до відповідача по відшкодуванню понесених затрат або передачі йому у власність частини новоствореного приміщення залишені без будь якого реагування.

Представник позивача в судовому засіданнні підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в основній та уточненій позовних заявах, крім того, позивач вважає, що в результаті поліпшення орендованого приміщення ним створена нова річ.

Представник відповідача в судовому засіданні позовні вимоги не визнав та просив відмовити в їх задоволенні, посилаючись на те, що позовна заява є безпідставною, а позивачем не надано жодного доказу на її обґрунтування.

Представник третіх осіб ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ОСОБА_7 в судовому засіданні позовні вимоги не визнав та просив відмовити в їх задоволенні, посилаючись на їх безпідставність та необґрунтованість.

Третя особа ОСОБА_3 в судове засідання жодного разу не з”явилася, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце слухання справи, свого представника в суд не направила, а тому суд визнав причини її неявки в судові засідання з неповажних причин та можливим розглянути справу у її відсутність.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін, суд приходить до наступних висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, що відповідач по справі Приватна компанія з обмеженою відповідальністю “Брумберг ЛТД” є власником нежилого АДРЕСА_1, що підтверджується договором купівлі продажу від 30.11.2005 року (а.с. 17), Актом прийому передачі не житлового приміщення (а.с. 18), свідоцтвом про право власності (а.с. 19) та не оспорювалося сторонами в судовому засіданні.

23.12.2005 року між відповідачем (позичкодавець) та третьою особою ОСОБА_4 (користувач) був укладений договір позики, відповідно до якого відповідач безоплатно передав користувачеві нежиле приміщення № 23 (в літ. А), площею 189,3 кв.м., що знаходиться на четвертому поверсі в АДРЕСА_1 строком на 11 місяців, а 30.05.2006 року між зазначеними сторонами договору була укладена Додаткова угода, якою змінена площа не житлового приміщення на 116,95 кв.м. та продовжено строк договору ще на 11 місяців.

23.12.2005 року між третіми особами - суб”єктами підприємницької діяльності ОСОБА_4 (довіритель) та ОСОБА_5 (повірений) був укладений договір доручення, за умовами якого ОСОБА_5 зобов”язалася від імені і за рахунок довірителя здійснювати певні юридичні дії, які визначені п.п. 1.1 та 1.2 Договору.

23.12.2005 року між третьою особою ОСОБА_4 та позивачем ОСОБА_1 був укладений Договір оренди не житлового АДРЕСА_1, який 23.12.2005 року та 30.05.2006 року був уточнений в частині строку його дії та площі орендованого приміщення, тобто як вбачається з додаткових угод, укладених між даними сторонами, строк оренди продовжений з 09.12.2006 року по 09.11.2007 року, а площа переданого орендатору приміщення № 28 по вул. Червоноармійській, 5, літ. “А” складає 116,95 кв.м. (а.с. 26-38).

12.11.2006 року між відповідачем (позичкодавець) та третьою особою ОСОБА_4 (користувач) був укладений договір позики, відповідно до якого відповідач безоплатно передав користувачеві нежиле приміщення № 23 (в літ. А), площею 233,90 кв.м., що знаходиться на четвертому поверсі в АДРЕСА_1

09.04.2007 року між ОСОБА_2, яка є правомірним користувачем не житлового приміщення на підставі Договору позики від 01.04.2007 року та позивачем ОСОБА_1 був укладений Договір оренди частини не житлового АДРЕСА_1, площею 104,68 кв.м.

В судовому засіданні сторонами не заперечувався факт виконання позивачем ремонтних робіт в орендованому ним спірному приміщенні.

Статтею 5 Договору оренди від 23.12.2005 року передбачено, що “Арендатор за свой счет выполняет отделочные работы в помещении, с целью его обустройства и приспособления для дальнейшего собственного использования в соответствии в настоящим Договором. Стоимость выполненных Арендатором ремонтных работ и каких либо улучшений помещения, которые не могут быть отделены, компенсации Арендатору не подлежат и после окончания действия Договора остаются в собственности Арендодателя.

Зазначеним договором оренди взагалі не передбачено, що відповідач надає згоду на виконання вказаних покращень спірного примішення за умови, що позивач в обов»язковому порядку, після їх виконання стає співвласником частки нежитлового АДРЕСА_1, що відповідає вартості поліпшення цього приміщення в розмірі 376 092 грн. 62 коп., або, що ця сума підлягає поверненню останньому відповідачем.

Крім того, будь яких доказів неодноразового звернення позивача до відповідача або до третіх осіб, як в усній, так і в письмовій формі з вимогою про відшкодування вартості покращень або передання йому у власність частини новоствореного приміщення суду не надано, а тому зазначене обгрунтування суд вважає безпідставним.

Посилання позивача на ч. 4 ст. 778 ЦК України, яка передбачає, що якщо в результаті поліпшення, зробленого за згодою наймодавця, створена нова річ, наймач стає її співвласником, частка якого відповідає вартості його витрат на поліпшення речі, якщо інше не встановлено договором або законом, не приймається судом до увагу, оскільки, як вбачається з п.п. 31.4 договору «все улучшения конструкции помещения, детали дизайна, которые выполнены или установлены Арендатором или за счет арендатора, если их возможно отделить без вреда для здания, конструкций, стен и иных элементов Комплекса, и если не будет согласовано возмещение Арендатору их стоимости, являются собственностью Арендатору».

Крім того, відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 778 ЦК України наймач може поліпшити річ, яка є предметом договору найму, лише за згодою наймодавця. Якщо поліпшення можуть бути відокремлені від речі без її пошкодження, наймач має право на їх вилучення.

Як вбачається з п.п. 6.3. Договору оренди нежилого приміщення № 18 від 09.04.2007 року, здійснені орендарем з письмового дозволу орендодавця поліпшення приміщення, переданого в оренду, якщо їх можна відокремити без шкоди для приміщення і якщо орендодавець, не погодиться відшкодувати їх вартість можуть бути вилучені орендарем, а вартість поліпшень, які здійсненні орендарем з письмового дозволу орендодавця і які не можна відокремити без шкоди для приміщення, не підлягають відокремленню, а переходять у власність орендодавця без компенсації.

З позовної заяви не вбачається та наданими доказами не підтверджується, що за результатами покращень орендованого нежитлового АДРЕСА_1 позивачем була створена нова річ.

Крім того, на час розгляду справи неможливо встановити наявність або відсутність здійсненні покращень позивачем спірного приміщення, оскільки після закінчення договору оренди з позивачем, з 2008 року в спірному приміщенні перебувають інші орендарі, якими можливо здійснювалися інші переобладнання та покращення цього приміщення.

 

Відповідно до ст. 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із право чинів.

Згідно ст. 16 ЦК України одним із способів захисту цивільних прав та інтересів може бути визнання права.

Відповідно до ст.ст. 10, 60 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог або заперечень.

В судовому засіданні позивач не навів жодних переконливих доказів порушення його прав або ж законних інтересів, визначених діючим законодавством та зазначеним в позові відповідачем, а надані суду документи на обгрунтування позовних вимог підтверджують лише наявність договірних зобов”язань між сторонами по справі та виконання позивачем, передбачених договором зобов”язань.. Крім того, відсутні докази порушення закону зазначеним у позові відповідачем.

 

Аналізуючи зібрані докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги безпідставні, не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні, не встановлено порушень особистих прав і свобод позивача, і тому в позові слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись: Конституцією України, ст. ст. 16, 328, 778 ЦК України, ст. ст. 10,11,60‚208, 209, 212, 213,215 ЦПК України суд -

ВИРІШИВ:

Позовну заяву ОСОБА_1 до приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Брумберг ЛТД», 3-ті особи ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 про визнання права власності на новостворену річ на частку нежитлового АДРЕСА_1 , що відповідає вартості витрат на поліпшення в розмірі 376092 грн. 62 коп. - залишити без задоволення .

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва .

Заяву про апеляційне оскарження рішення суду може бути подано протягом 10 днів з дня проголошення рішення .

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження .

 

СУДДЯ:

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×