Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Суббота, 22 Декабрь 2012 19:21

О взыскании долга по договору кредита

Оцените материал
(0 голосов)

Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании долга по договору кредита, мотивируя свои требования тем, что 16.04.2008 года между ОАО АБ "Укргазбанк" и ОСОБА_1 был заключен Договор на открытие карточного счета, выпуск платежной карты, установление восстановительного разрешенного овердрафта и их обслуживания на сумму 6 000 грн. сроком на 12 месяцев.

РІШЕННЯ

іменем України

23.12.2011

Деснянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Лісовської О.В.

при секретарі - Пархоменко Л.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення боргу за договором кредиту, мотивуючи свої вимоги тим, що 16.04.2008 року між ВАТ АБ "Укргазбанк" та ОСОБА_1 був укладений Договір на відкриття карткового рахунку, випуск платіжної картки, встановлення відновлювального дозволеного овердрафту та їх обслуговування на суму 6 000 грн. строком на 12 місяців. Банк свої зобовязання виконав в повному обсязі, кредит надав, але відповідач свої зобовязання належним чином не виконав, кредит та відсотки не сплатив. На підставі викладеного позивач вимушений звернутися до суду з даним позовом, просить стягнути з відповідача заборгованість за Договором в сумі 14 711 грн. 27 коп., а також судові витрати по справі.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги, просив їх задовольнити в повному обсязі, стягнути з відповідача борг за Договором на відкриття карткового рахунку, випуск платіжної картки, встановлення відновлювального дозволеного овердрафту та їх обслуговування в сумі 14 711 грн. 27 коп., а також судові витрати по справі..

Відповідач в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив, суд вважає можливим розглядати справу у його відсутність, за наявних у справі матеріалів.

Вислухавши пояснення представника позивача, вивчивши письмові матеріали справи, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 16.04.2008 року між ВАТ АБ “Укргазбанк”, з однієї сторони, та відповідачем ОСОБА_1, з другої сторони, був укладений Договір на відкриття карткового рахунку, випуск платіжної картки, встановлення відновлювального дозволеного овердрафту та їх обслуговування.

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" є правонаступником ВАТ АБ "Укргазбанк", що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію юридичної особи АБ "Укргазбанк" та Статутом АБ "Укргазбанк".

Відповідно до п. 1.1 Договору Банк відкриває Клієнту картковий рахунок НОМЕР_1 в національній валюті України для обліку операцій з банківською платіжною карткою, надає та виконує розрахунково касове обслуговування Клієнта за дебетно-кредитною схемою.

Згідно п. 1.2 Договору Банк встановлює на картковому рахунку Клієнта дозволений овердрафт в розмірі 6 000 грн.

Відповідно до п. 1.5 Договору встановлений строк ліміту кредитування 12 місяців, починаючи з 16 квітня 2008 року по 16 квітня 2009 року.

Банк свої зобовязання за Договором виконав в повному обсязі, що підтверджується випискою з особового рахунку НОМЕР_1 за період з 16.04.2008 року по 20.09.2011 року.

В свою чергу відповідач належним чином не виконав свої зобовязання за Договором.

Станом на 19.09.2011 року загальна заборгованість відповідача перед Банком становить 14 711 грн. 27 коп., з яких:

-прострочена заборгованість по кредиту 5994 грн. 20 коп.;

-прострочена заборгованість по процентах 8717 грн. 07 коп.

Згідно із ст. 525, 526 ЦК України зобовязання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору і одностороння відмова від зобовязання не допускається.

Принцип повернення, строковості та платності означає, що кредит має бути поверненим позичальником банку у визначений у кредитному договорі строк з відповідною сплатою за його користування.

Відповідно до ст. 1050 ЦК України якщо договором встановлений обовязок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 ЦК України.

Згідно із ч. 1 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобовязується надати грошові кошти (кредит) позичальникові в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобовязується повернути кредит та сплатити проценти.

Як встановлено в судовому засіданні та доведено зібраними по справі доказами, відповідач умови Кредитного договору не виконує, кредит та відсотки за користування кредитом не сплачує, а тому суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі і з відповідача підлягає стягненню борг за договором кредиту в сумі 14 711 грн. 27 коп.

Відповідно до вимог ст. 88 ЦПК України з відповідача на користь позивача підлягають стягненню витрати по сплаті судового збору в сумі 147 грн. 11 коп. та по сплаті інформаційно-технічних послуг в сумі 120 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. 10, 15, 60, 88, 212-215, 224-233 ЦПК України, ст. 509, 525, 526, 530, 536, 553, 554, 599, 625, 1048, 1049, 1050, 1054, 1057 ЦК України, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, на користь Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" борг за Договором на відкриття карткового рахунку, випуск платіжної картки, встановлення відновлювального дозволеного овердрафту та їх обслуговування в сумі 14 711 грн. 27 коп., а також витрати по сплаті судового збору в сумі 147 грн. 11 коп. та по сплаті інформаційно-технічних послуг в сумі 120 грн.

Рішення може бути оскаржено до апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва протягом 10 днів з дня проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Головуючий:

РЕШЕНИЕ
именем Украины
23.12.2011
Деснянский районный суд г. Киева в составе:
председательствующего судьи Лисовской О.В.
при секретаре - Пархоменко Л.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Киеве гражданское дело по иску Открытого акционерного общества акционерный банк "Укргазбанк" до ОСОБА_1 о взыскании задолженности по кредитному договору, -
УСТАНОВИЛ:
Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании долга по договору кредита, мотивируя свои требования тем, что 16.04.2008 года между ОАО АБ "Укргазбанк" и ОСОБА_1 был заключен Договор на открытие карточного счета, выпуск платежной карты, установление восстановительного разрешенного овердрафта и их обслуживания на сумму 6 000 грн. сроком на 12 месяцев. Банк свои обязательства выполнил в полном объеме, кредит предоставил, но ответчик свои обязательства должным образом не выполнил, кредит и проценты не оплатил. На основании изложенного истец вынужден обратиться в суд с данным иском, просит взыскать с ответчика задолженность по договору в сумме 14 711 грн. 27 коп., А также судебные расходы по делу.
В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил их удовлетворить в полном объеме, взыскать с ответчика долг по Договору на открытие карточного счета, выпуск платежной карты, установление восстановительного разрешенного овердрафта и их обслуживание в сумме 14 711 грн. 27 коп., А также судебные расходы по делу ..
Ответчик в судебное заседание не явился, о дне, времени и месте рассмотрения дела сообщалось должным образом, о причинах неявки не сообщил, суд считает возможным рассматривать дело в его отсутствие, при имеющихся в деле материалов.
Выслушав пояснения представителя истца, изучив письменные материалы дела, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.
В судебном заседании установлено, что 16.04.2008 года между ОАО АБ "Укргазбанк", с одной стороны, и ответчиком ОСОБА_1, с другой стороны, был заключен Договор на открытие карточного счета, выпуск платежной карты, установление восстановительного разрешенного овердрафта и их обслуживание.
Публичное акционерное общество акционерный банк "Укргазбанк" является правопреемником ОАО АБ "Укргазбанк", что подтверждается Свидетельством о регистрации юридического лица АБ "Укргазбанк" и Уставом АБ "Укргазбанк".
Согласно п. 1.1 Договора Банк открывает Клиенту карточный счет НОМЕР_1 в национальной валюте Украины для учета операций с банковской платежной карточкой, дает и выполняет расчетно кассовое обслуживание Клиента дебетно-кредитной схеме.
Согласно п. 1.2 Договора Банк устанавливает на карточном счете Клиента разрешенный овердрафт в размере 6 000 грн.
Согласно п. 1.5 Договора установленный срок лимита кредитования 12 месяцев, начиная с 16 апреля 2008 по 16 апреля 2009 года.
Банк свои обязательства по Договору выполнил в полном объеме, что подтверждается выпиской из лицевого счета НОМЕР_1 за период с 16.04.2008 года по 20.09.2011 года.
В свою очередь ответчик надлежащим образом не выполнил свои обязательства по Договору.
По состоянию на 19.09.2011 года общая задолженность ответчика перед Банком составляет 14 711 грн. 27 коп., Из которых:
-Просроченная задолженность по кредиту 5994 грн. 20 коп.;
-Просроченная задолженность по процентам 8717 грн. 07 коп.
Согласно ст. 525, 526 ГК Украины обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и односторонний отказ от обязательства не допускается.
Принцип возвратности, срочности и платности означает, что кредит должен быть возвращен заемщиком банку в определенный в кредитном договоре срок с соответствующей оплатой за его пользование.
Согласно ст. 1050 ГК Украины если договором установлена обязанность заемщика возвратить заем частями (с рассрочкой), то в случае просрочки возврата очередной части заимодатель имеет право требовать возвращения части займа, оставшуюся и уплаты процентов, надлежащих ему в соответствии со ст. 1048 ГК Украины.
Согласно ч. 1 ст. 1054 ГК Украины по кредитному договору банк или другое финансовое учреждение (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, установленных договором, а заемщик обязуется возвратить кредит и уплатить проценты.
Как установлено в судебном заседании доказано собранными по делу доказательствами, ответчик условия кредитного договора не выполняет, кредит и проценты за пользование кредитом не платит, а потому суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме и с ответчика подлежит взысканию долг по договору кредита в сумме 14 711 грн. 27 коп.
Соответствии с требованиями ст. 88 ГПК Украины с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате судебного сбора в сумме 147 грн. 11 коп. и по уплате информационно-технических услуг в сумме 120 грн.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 10, 15, 60, 88, 212-215, 224-233 ГПК Украины, ст. 509, 525, 526, 530, 536, 553, 554, 599, 625, 1048, 1049, 1050, 1054, 1057 ГК Украины, -
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Взыскать с ОСОБА_1, ИНФОРМАЦИЯ_1, в пользу Открытого акционерного общества акционерный банк "Укргазбанк" долг по Договору на открытие карточного счета, выпуск платежной карты, установление восстановительного разрешенного овердрафта и их обслуживание в сумме 14 711 грн. 27 коп., А также расходы по уплате судебного сбора в сумме 147 грн. 11 коп. и по уплате информационно-технических услуг в сумме 120 грн.
Решение может быть обжаловано в апелляционный суд г. Киева через Печерский районный суд Киева в течение 10 дней со дня провозглашения.
Заочное решение может быть пересмотрено судом, который его постановил, по письменному заявлению ответчика. Заявление о пересмотре заочного решения может быть подано в течение десяти дней со дня получения его копии.
Председательствующий:

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×