Вход/Регистрация

Юридические услуги. Дипломні, дисертації з права

Viber 096-545-40-33
Telegram 096-545-40-33, [email protected]


Суббота, 22 Декабрь 2012 19:25

Об обращении взыскания на заложенное имущество

Оцените материал
(0 голосов)

ПАО КБ "ПриватБанк" обратился в суд с исковым заявлением об обращении взыскания на заложенное имущество, ссылаясь на то, что между истцом и ответчиком был заключен кредитный договор, в результате невыполнения требований которого возникла задолженность в сумме 17704,93 долл.США

РІШЕННЯ

іменем України

23.12.2011

Деснянський районний суд міста Києва

в складі головуючого судді Бабко В.В.

при секретарі Ткаченко Т.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк „ПриватБанк” до ОСОБА_1 про звернення стягнення на заставлене майно,

В С Т А Н О В И В:

ПАТ КБ „ПриватБанк” звернувся до суду з позовною заявою про звернення стягнення на заставлене майно, посилаючись на те, що між позивачем та відповідачем був укладений кредитний договір, внаслідок невиконання вимог якого виникла заборгованість в сумі 17704,93дол.США, і тому позивач просив звернути стягнення на заставлене майно, шляхом передачі його в заклад позивачу та продажу останнім.

В судовому засіданні представник позивача підтримав вимоги позову, посилаючись на обставини, викладені в позовній заяві.

Відповідач в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи, що в матеріалах справи достатньо даних про права та взаємовідносини сторін, суд вважає за можливим вирішити справу на підставі наявних у ній матеріалів та постановити заочне рішення, проти чого не заперечує позивач, що відповідає положенням ст. 224 ЦПК України.

Дослідивши повно та всебічно обставини справи в їх сукупності, оцінивши зібрані по справі докази, виходячи зі свого внутрішнього переконання, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Судом встановлено, що 13.03.2007р. між ПАТ КБ „ПриватБанк” та відповідачем укладено кредитний договір, згідно якого відповідачу було надано кредит у розмірі 13209,29 доларів США зі сплатою відсотків за користування кредитом з кінцевим терміном повернення 13.03.2014р.

В забезпечення виконання зобовязання за кредитним договором 13.03.2007р. було укладено договір застави, відповідно до якого відповідач передав в заставу автомобіль.

Умови кредитного договору відповідач виконував неналежним чином, внаслідок чого станом на 09.08.2011 року виникла заборгованість в загальному розмірі 17704,93 доларів США.,що за курсом НБУ 7.97 за 1дол.США складає 141126,00грн.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обовязків є договори. Оскільки сторони уклали договір, вони набули взаємних прав та обовязків.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобовязання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

У відповідності до ст. 572 ЦК України в силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобовязання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, як що інше не встановлено законом.

Згідно ст. 590 ЦК України звернення стягнення на предмет застави здійснюється за рішенням суду, якщо інше не встановлено договором або законом. З огляду на викладене, вимога позову щодо звернення стягнення на заставлене майно є законною та обґрунтованою.

Разом з тим, вимога позову про передачу заставленого майна в заклад позивачу шляхом його вилучення у відповідача не підлягає задоволенню, оскільки у відповідності до п. 17.10 договору застави майна у випадку порушення зобовязання заставодавцем, тобто відповідачем, зобовязання за кредитним договором, заставодавець зобовязується передати предмет застави заставодержателю (позивачу) в заклад за актом прийму-передачі, що підписується сторонами. Стороною позивача не надано суду підтвердження, що така вимога висувалась до відповідача та відповідач відмовився передати предмети застави в заклад, а тому підстав для примусового вилучення предметів застави суд не вбачає.

У відповідності до ст. 591 ЦК України реалізація предмета застави, на який звернено стягнення, проводиться шляхом його продажу з публічних торгів, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договорами, укладеними між сторонами, передбачено, що реалізація предмету застави за вибором заставодержателя, здійснюється будь-яким із способів: через прилюдні торги, в тому числі з правом укладення заставодержателем договором купівлі-продажу предмету застави від імені заставодавця; через аукціон; через комісійні магазини; через біржу; шляхом безпосереднього продажу конкретному покупцю, в тому числі з правом укладення заставодержателем договором купівлі-продажу предмету застави від імені заставодавця; іншим незабороненим законом способом.

Статтею 25 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» регламентується реалізація предмета забезпечувального обтяження за рішенням суду. Названою статтею передбачено, що обтяжувач, який звертається до суду з вимогою звернути стягнення на предмет забезпечувального обтяження, зобов'язаний до моменту подання відповідного позову до суду письмово повідомити всіх обтяжувачів, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження цього ж рухомого майна, про початок судового провадження у справі про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження. У разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження в рішенні суду зазначаються: 1) загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті обтяжувачу з вартості предмета забезпечувального обтяження; 2) опис рухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги обтяжувача; 3) заходи щодо забезпечення збереження предмета забезпечувального обтяженняабо передачі його в управління на період до його реалізації, якщо такі необхідні; 4) спосіб реалізації предмета забезпечувального обтяження шляхом проведення публічних торгів або із застосуванням однієї з процедур, передбачених статтею 26 цього Закону; 5) пріоритет та розмір вимог інших обтяжувачів, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження, які підлягають задоволенню з вартості предметазабезпечувального обтяження; 6) початкова ціна предмета забезпечувального обтяження для його подальшої реалізації на публічних торгах у порядку виконавчого провадження.

Якщо інше не передбачено рішенням суду, реалізація предмета забезпечувального обтяження проводиться шляхом його продажу напублічних торгах у порядку, встановленому законом. Боржник вправі до дня продажу предмета забезпечувального обтяження на публічних торгах повністювиконатизабезпеченуобтяженням вимогу обтяжувача разом з відшкодуванням витрат, понесених обтяжувачем у зв'язку з пред'явленням вимоги і підготовкою до проведення публічних торгів. Таке виконання є підставою для припинення реалізації предмета забезпечувального обтяження на публічних торгах.

Враховуючи, що стороною позивача у відповідності до ст. 60 ЦПК України не надано суду обґрунтування того, чому реалізація предмета застави повинна бути здійснена шляхом безпосереднього продажу конкретному покупцю, не надано підтвердження, що знайдено конкретного покупця, тому суд не вважає за обґрунтоване встановлювати такий спосіб реалізації заставленого майна.

На підставі ст. 88 ЦПК України стягненню з відповідача на користь позивача підлягають судові витрати, понесені позивачем при зверненні до суду в розмірі 1531,26грн.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 10, 60, 88, 224-227 ЦПК України, ст. ст. 526, 590, 591 ЦК України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_2про звернення стягнення на заставлене майно - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_2на користь ПАТ Комерційний банк „ПриватБанк” заборгованість за кредитним договором від 13.03.2007року кошти в розмірі 17704,93 доларів США.,що за курсом НБУ 7.97 за 1дол.США складає 141126,00грн. та на відшкодування понесених судових витрат 1531,26грн. шляхом звернення стягнення на заставлене майно, а саме: автомобіль DAEWOO - Lanos, рік випуску 2007р., № кузова/шасі НОМЕР_2, реєстраційний номер НОМЕР_1.

В задоволенні інших вимог позову відмовити.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в апеляційному порядку. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

 

Суддя

РЕШЕНИЕ
именем Украины
23.12.2011
Деснянский районный суд города Киева
в составе председательствующего судьи Бабко В.В.
при секретаре Ткаченко Т.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Открытого акционерного общества коммерческий банк "ПриватБанк" до ОСОБА_1 об обращении взыскания на заложенное имущество,
В С Т А Н О В И В:
ПАО КБ "ПриватБанк" обратился в суд с исковым заявлением об обращении взыскания на заложенное имущество, ссылаясь на то, что между истцом и ответчиком был заключен кредитный договор, в результате невыполнения требований которого возникла задолженность в сумме 17704,93 долл.США, и поэтому истец просил обратить взыскание на заложенное имущество, путем передачи его в залог истцу и продажи последним.
В судебном заседании представитель истца поддержал требования иска, ссылаясь на обстоятельства, изложенные в исковом заявлении.
Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела сообщалось, причины неявки суду не сообщил.
Учитывая, что в материалах дела достаточно данных о правах и взаимоотношения сторон, суд считает возможным решить дело на основании имеющихся в нем материалов и вынести заочное решение, против чего не возражает истец, соответствует положениям ст. 224 ГПК Украины.
Исследовав полно и всесторонне обстоятельства дела в их совокупности, оценив собранные по делу доказательства, исходя из своего внутреннего убеждения, суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению частично по следующим основаниям.
Судом установлено, что 13.03.2007р. между ПАО КБ "ПриватБанк" и ответчиком заключен кредитный договор, согласно которому ответчику был предоставлен кредит в размере 13209,29 долларов США с уплатой процентов за пользование кредитом с конечным сроком возврата 13.03.2014р.
В обеспечение исполнения обязательства по кредитному договору 13.03.2007р. был заключен договор залога, согласно которому ответчик передал в залог автомобиль.
Условия кредитного договора ответчик выполнял ненадлежащим образом, вследствие чего по состоянию на 09.08.2011 года возникла задолженность в общем размере 17704,93 долларов США., Что по курсу НБУ 7.97 за 1дол.США составляет 141126,00 грн.
Согласно п. 1 ч. 2 ст. 11 ГК Украины основаниями возникновения гражданских прав и обязанностей являются договоры. Поскольку стороны заключили договор, они получили взаимных прав и обязанностей.
Согласно ст. 526 ГК Украины обязательство должно выполняться надлежащим образом согласно условиям договора.
В соответствии со ст. 572 ГК Украины в силу залога кредитор (залогодержатель) имеет право в случае невыполнения должником (залогодателем) обязательства, обеспеченного залогом, получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами этого должника, как иное не установлено законом.
Согласно ст. 590 ГК Украины обращение взыскания на предмет залога осуществляется по решению суда, если иное не установлено договором или законом. Учитывая изложенное, требование иска об обращении взыскания на заложенное имущество является законным и обоснованным.
Вместе с тем, требование иска о передаче заложенного имущества в залог истцу путем его изъятия у ответчика не подлежит удовлетворению, поскольку в соответствии с п. 17.10 договора залога имущества в случае нарушения обязательства залогодателем, то есть ответчиком, обязательства по кредитному договору, залогодатель обязуется передать предмет залога залогодержателю (истцу) в заведение по акту приема-передачи, который подписывается сторонами. Стороной истца не предоставлены суду подтверждение, что такое требование выдвигалось к ответчику и ответчик отказался передать предметы залога в заклад, а потому оснований для принудительного изъятия предметов залога суд не усматривает.
В соответствии со ст. 591 ГК Украины реализация предмета залога, на который обращено взыскание, производится путем его продажи с публичных торгов, если иное не установлено договором или законом.
Договорами, заключенными между сторонами, предусмотрено, что реализация предмета залога по выбору залогодержателя, осуществляется любым из способов: через публичные торги, в том числе с правом заключения залогодержателем договору купли-продажи предмета залога от имени залогодателя, через аукцион, через комиссионные магазины , через биржу; путем непосредственной продажи конкретному покупателю, в том числе с правом заключения залогодержателем договору купли-продажи предмета залога от имени залогодателя; другим запрещенной законом способом.
Статьей 25 Закона Украины «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений» регламентируется реализация предмета обеспечительного обременения по решению суда. Названной статьей предусмотрено, что обременитель, обращается в суд с требованием обратить взыскание на предмет обеспечительного обременения, обязан до момента подачи соответствующего иска в суд письменно уведомить всех обременителей, в пользу которых установлено зарегистрированное обременение этого же движимого имущества, о начале судебного производства по делу об обращении взыскания на предмет обеспечительного обременения. В случае удовлетворения судом иска об обращении взыскания на предмет обеспечительного обременения в решении суда указываются: 1) общий размер требований и все его составляющие, которые подлежат уплате обременителю из стоимости предмета обеспечительного обременения, 2) описание движимого имущества, за счет которого подлежат удовлетворению требования обременителя , 3) меры по обеспечению сохранности предмета обеспечительного обтяженняабо передачи его в управление на период до его реализации, если таковые необходимы; 4) способ реализации предмета обеспечительного обременения путем проведения публичных торгов или с применением одной из процедур, предусмотренных статьей 26 настоящего Закона; 5) приоритет и размер требований других обременителей, в пользу которых установлено зарегистрированное обременение, подлежащих удовлетворению из стоимости предметазабезпечувального обременения; 6) начальная цена предмета обеспечительного обременения для его дальнейшей реализации на публичных торгах в порядке исполнительного производства.
Если иное не предусмотрено решением суда, реализация предмета обеспечительного обременения проводится путем его продажи публичное торгах в порядке, установленном законом. Должник вправе до дня продажи предмета обеспечительного обременения на публичных торгах повністювиконатизабезпеченуобтяженням требованию обременителя вместе с возмещением расходов, понесенных обременителем в связи с предъявлением требования и подготовкой к проведению публичных торгов. Такое исполнение является основанием для прекращения реализации предмета обеспечительного обременения на публичных торгах.
Учитывая, что стороной истца в соответствии со ст. 60 ГПК Украины не предоставлены суду обоснование того, почему реализация предмета залога должна быть осуществлена путем непосредственной продажи конкретному покупателю, не убедительно доказано, что найдено конкретного покупателя, поэтому суд не считает обоснованное устанавливать такой способ реализации заложенного имущества.
На основании ст. 88 ГПК Украины взысканию с ответчика в пользу истца подлежат судебные расходы, понесенные истцом при обращении в суд в размере 1531,26 грн.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 10, 60, 88, 224-227 ГПК Украины, ст. ст. 526, 590, 591 ГК Украины, суд
В Р Е Ш И В:
Иск ПАО «Коммерческий банк« ПриватБанк »в ОСОБА_2про обращения взыскания на заложенное имущество - удовлетворить частично.
Взыскать с ОСОБА_2на пользу ПАО Коммерческий банк "ПриватБанк" задолженность по кредитному договору от 13.03.2007року средства в размере 17704,93 долларов США., Что по курсу НБУ 7.97 за 1дол.США составляет 141126,00 грн. и на возмещение понесенных судебных расходов 1531,26 грн. путем обращения взыскания на заложенное имущество, а именно: автомобиль DAEWOO - Lanos, год выпуска 2007г., № кузова / шасси НОМЕР_2, регистрационный номер НОМЕР_1.
В удовлетворении других требований иска отказать.
Заочное решение может быть пересмотрено судом, который его постановил, по письменному заявлению ответчика, поданному в течение десяти дней со дня получения его копии.
Апелляционная жалоба на решение суда подается в течение десяти дней со дня его провозглашения.
В случае оставления заявления о пересмотре заочного решения без удовлетворения заочное решение может быть обжаловано ответчиком в апелляционном порядке. В этом случае срок на апелляционное обжалование решения начинает отсчитываться с даты вынесения определения об оставлении заявления о пересмотре заочного решения без удовлетворения.

Судья

Вход на сайт

Запишитесь на консультацию

Нажмите на изображение, чтобы его изменить

×